تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - وا هُـل و زور , خُـتِـه مِـن دلِ مُـو جــــا کِردی
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

وا هُـل و زور , خُـتِـه مِـن دلِ مُـو جــــا کِردی

23 مهر 90 15:46

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


 
     

 

غزلی
با گویش لری بختیاری


***
وا هُـل و زور , خُـتِـه مِـن دلِ مُـو جــــا کِردی
هیچ هوشِت هِده , تا رَهدی چه وا ما کِردی

مُرده بیدُم نَفَسِت خَرد به مُو , جون وُرگَشت
تو , مُـنه زنـــده  بــه انـفــاسِ مسیحا کِردی

خـنـدِنِـه کُنــجِ لَـوِت نـــادی و نــازِن مِنِـه تیت
دَسـتِ نــادی پَــرِ کَــد , بـُرگِـتِــه بـــالا کِردی

ئی هَمه فَـنــد کُجــه رَهــدی و کی یادِت دا
تَش گـِرِهدِه ... نه که شاگِردی زیلیخاکِردی

چی هُمیــلا چِــه قَـدَر نــاز  و  قشنگه بالات
مُـنـه مفـتــونِ دو چشمــــان هُمیــــلا کِردی

سایِه ی سَرو کَــدِت وَست سَرُم لرسِستُـم
مُنه دامُـــردِنـه  بـَد جــوری تــو شیـدا کِردی

کاشکی وَختی که مِن آیـنـه  ئی بینی  ریته
ریت وابــو کـــه بِگوی عشقُمِه حاشـا کِردی

داد پیـغوم  کـه  نی بُو   زِ  تـو   تـی  وُردارُم
رَهــدی  و  پُشت سَرُم  معــرکــه برپا کِردی

ئی وَسَط سی تو که  بَد هیچ نَوابی شهرو
مُفتی مُفتی کَــد و  بــالامِه  تماشــا کِردی***
شادان شهرو بختیاری


ثبت شده به شماره سریال  142134 در سایت شعر نو

 
     


  
دیدگاه ها : نظرات