تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - بنگ دهل :
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

بنگ دهل :

26 بهمن 96 23:26

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


نماهنگ بُنگ دُهُل :

... 
]...دیدگاه ها : نظرات