تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - ای خُـــدا مِـن کِلمِنِت ,... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

ای خُـــدا مِـن کِلمِنِت ,... " غزل بختیاری "

12 آبان 92 14:53

نویسنده : شادان شهرو بختیاری
     


  

غزل لری بختیاری


***

ای خُـــدا مِـن کِلمِنِت , ایـقَد نَگِـر اَحتَـو  ز ِ مُو
هیچ هوشِت هِد گِرهدی چند وَخته خَو  ز ِ مُو

روزگـــارِت  از بُـلنــدی  عِیـن شَوگــــــار ِ  مُنه
بخـت مُـن بیــن کــه گُروسِه دائمآ افتَـو  ز ِ مُو

کِی ایبـو کـــه مست وابــوم از شَراو ِ او لَـوِت
مَر چه زِم دیـدی گِرِهدی مستی او  لَو  ز ِ مُو

وا خیـالت عشق بــازی ایـکُنُـم شَو تـــا سَحَر
کـاشــکی قیچی نوابــو گُــوگــری شَو  ز ِ مُو

وا دِلِس از بَـرد بـوهه  هـر کی کَـوگ ِ  ایـکُشِه
کَـوگ هم سُهده  دِل ِ  , ای کُر بِگِر  بِرنَـو  ز ِ مُو***
 شادان شهرو بختیاری

 
      


 
دیدگاه ها : نظرات