تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - تــا بِدیمِت بــه سَرِ اَو دلُــــم از سینــه گُرُوهد
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

تــا بِدیمِت بــه سَرِ اَو دلُــــم از سینــه گُرُوهد

23 مهر 90 15:53

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


  
     غزلی
با گویش بختیاری
 
***

تــا بِدیمِت بــه سَرِ اَو دلُــــم از سینــه گُرُوهد
کُر یِه جُم اَو بده بِم مَرنیبینی بُوو مونه سوهد
53.gif
نرگس بــاغ ارم گرچه کـــه مشهوره بـــه نــاز
تِـی دوتــا نـرگس کالِــت  نَتَره  عشوه فُــرُوهد
53.gif
سَـــرو شیـــراز بدیــد او کَــد و بـالات و هِمی
دِنـدُواسه  سَر لَو ناد  و  زِ  رَشکِـت  لَـوِه کُوهد
53.gif
کُـرِ بُـووم نیــم , کَپَــر اَر دَمـه حَـوشِـت نَــزَنُـم
هیچ هوشِت به مُو هم هِد که مِنه اَفتَو پُـوهد
53.gif
سیچه مُـو  رَشک به خیــاط  پــدر سَی نَبَـرُم
که کَدِت کِرد وَرَنــداز و  سی تـو  دامــن دُوهد
53.gif
پاتــه هرجـــا کــه بِنی بــاغ و بهشتُم اوچونه
وا لَچَـک  پات بِـوَنِـن  حــوری یَلِ  گَـردن لُـوهد
53.gif
تو دُورو گـو  کـــه زِ حــالِ دلِ مُــو   بی خَوَری
حالِ شَهرونـه مَیَـر بـاد سحر سی تـو  نَگُوهد
***
شادان شهرو بختیاریثبت شده به شماره سریال  139900 سایت شعر نو

 
     


 
دیدگاه ها : نظرات