تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو بختیاری
دی نِشت (1) اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

(( دومین رستاخیز مسجدسلیمان )) ... قسمت آغازین ...

چهارشنبه 23 بهمن 1392 12:15 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  

(( رستاخیز مُلاشَمول ))

.... دومین رستاخیز مسجدسلیمان ...

بلندترین سُروده ی لُری

- شادان شهروبختیاری -

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

قسمت اول
----------------

 

***

 

 

احضار خداوند ملائک را:

-------------------------

 

1

کُر بِشین تـا سیت بِگُم , بَعدِس قِـضـــاوَت وا خُتِه
هـرکـی اعمـــالِس زِ دینــداسِه , تو هم وابـا خُتِه
فِــرک نکُن ئی چـــار دیــــواری هِمیشه جــا خُتِه
فِـرک نکُن  پیـــر فلـــک هُم بـــازی و هُمــدا خُتِه

 

شال سَوز, هرکی به  کَد بست ,سید و سادات نید
قیصری, هر کی  به پا کِرد , غُزبَتی و لات نید

 

2

روزی شیطُو گُد: خدایا دین تو بیداد کِرد

صد هزار پِیغُومبرِت, کِی یک نفر ارشاد کرد

سیل کِن , شیخِت نی یَر , دنیاته  پُر  الحاد کِرد

حق به حرفِس گوش داد وهِی پُفِس هِی باد کرد

 

رَهد  و با دِندو لـَوِنِ کُهد  و سَرِ تـَختـِس نِشَست

گُد اَیـر کِه راست بوهه طشت رُسوائیم  وَست

 

3

حضرت حق, قُدسیایه عَرشِسه اِحضار کِرد

گُد به اِسرافیل تا پِیغُمبَران ِ جار کرد

وا همه پِیغُمبرا ری بوسی و دیدار کرد

گُد عَزازیله  زِ ایچو رَختِسه کی بار کِرد

 

پاک وا با یک جَواو دادِن خُدا دانا تره

گُد خَوَر دارین که داره آبرومون ایبَرِه

 

 

4

بعد ریسه کرد و زُلفا چَرب شَمکائیل ِ دی

زیرتِکایِ رُفته ی اِسپید صَرصائیل ِ دی

تیس رِکِست و ( هِد فون ) مِن گوشِ مَهکائیل دی

خالکووِ سَوزِ ری بائی اَهـرائیــل دی

 

دستِ وُر سَر زِی که شِیطو رِخنه کِرده تا کُجه

بُرگِسه خَل کِرد و پُرسی ئی دَفِه وا  سُج بُجِه

 

5

خُو حَـنـا بِندیـن به زُلف و ری نِخُو مالیـن لاک

سیچه هیشکی وام نَگـُد دنیا به یَک ریسسته پاک

یِه بِلِست و نیم.. ری تَختُم نِشسته گـَرت و خاک

از کَفُم  رَهد اختیـار قُـم و تبریـز و اَراک

 

شِیطو رُوندُم ... ملائِک , جَعم کِم بالینِ خُم

شِیطووِ دیدُم ..., ندیدُم , مارِ مِن آستینِ خُم

 

6
کُپ تاکُپ دَورُم مَلِک هِد, سُهر و مُهر و سیم ساق

وَختــی کــار دارُم  باهــاسو  یـا مِریضِن یـا چُلاق
وَخـــته خَــردِن که  ایبــوهِه پاک ایبـوهِن قُلچُماق
کاش یکیتو هم نداشتُم , کاشکی  کور بیدُم اُوجاق

 

گـُد به اِسرافیـــل بین رَهدِه کُجه ؟  جبــریـل نیس ؟

گـُد جِلَو ریتــه خُدا . پیـــر آبیدی دی نـی بینیـس ؟

 

 

 

7

حَق بـه جِبرائیــل فَـرمُون داد قیـچی کُــن  پَـرِت
بِس کُــــلاهِ خُسروی دا  کــه بِچَپنِس مِن سَرِت
داد چـوقــا سیـس اَوُردِن  گــُد بِکُن  جَلدی وَرِت

گـُد فَقَط مُو نَشنَوُم  وا لُـر بِگـُـن وَستـــه جَرِت

اوچو کـه ایفِشنُمِت هوشِت فَقَـط وا بو به خُت
کُر لــُرِن نیــدِن عــَرَو, یعنی که وا زِل بوی و قُت

 

8

جبرئیــل دادِس جَـواو,  لُــر کــه خُدانِـه بنده نی
بسکه کُفرت لُر گـُده , جاس دی مِنه پَروَنده نی
رُک ایواسته ری به ریت , کُفرِت ایگو شرمنده نی
بِت غلـط دادِن گــُـزارش اَر گُــــدِن  یِکدَنــده نی

اِی خُدا,لُر سی چـِنـِت بی ؟ کَم دِلِت خین کِردِنه

بختیـاری کـه وابـا یَک پُشت وا دین کِردِنه

 

9
گـُد تــو مـــاموری چه کارِت , لُر دِلِس هِد وا خُدا
لُـر به عُمرُم یَک کَـرَت نِیدُم بِنِه  خُس جا خُدا
کی خَوَر داره  زِ  اَســــــرار  دَرون   ,  اِلا خُدا
بُم بِگو مِـــن کِشتــی یِه  دُنیـــا هِــدِه کـــی نـاخُدا؟

گـُد بلـه حق  وا تـُنه , اَمرِت چـِنه ؟ فَـرمـانبَـرُم
اِی خُدا حق داری اَر  وا چُووِ  لُر  کوبی  سَرُم

 

10
گـُد عصــا مـوسـانِـه  وُردار  و  گوسِنـداتِـه ببر

گـُد کُجه ؟ گـُد مَیسُلِیمون,گـُدحالا؟گـُد که سَحَر
اَر جِلَـو رَهتِــه گِــرِهــــــدِن آمُــریــد وکا صَفَــر
اَر گــُدِن کی بِت گــُده ایچو گـــوسِنداتِــه بِچَر

قُرص و مُحکـَـم بِس ایگــوی پَــروردگار عالمین
اَر گِــرِهدِن تَنگ بِت, کِندِ عصان شُل کُن زِمین

 

 

11

جبرئیل دادِس جَواو اَمرت سَرِ جُفتِ تیام

اَرچه مُو بالا نشینُم ,خُت که دُونی ری سیام

بِهل تا دَستی کَشه دَلاک عَرشِت سَر میام

اَر که رُخصَت بُم بِدی جَلدی بِرُم جَلدی بیام

 

داد رُخصت بِس خُدا اَز بَس که دیدِس حق شناس

کِرد تعظیم و ملائک , پاک رَه وَستِن واباس

 

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 

 

 


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 2 اسفند 1392 09:26 ق.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
ارسال شده در: *.... عکس ها ...* ،

 

سال 1372 روستای قلاته - بخش کاکاوند - شهرستان دلفان - استان لرستان

نفر سمت راست: شادان شهرو بختیاری

نفر سمت چپ : هیبت الله لله گانی دزکی

سال 1372 روستای قلاته - بخش کاکاوند - شهرستان دلفان - استان لرستان

از سمت راست:

 نفر سوم هیبت الله لله گانی دزکی/ نفر چهارم شادان شهرو بختیاری / نفر پنجم علی اکبر صالحی هفشیجانی 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 23 بهمن 1392 11:54 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
 
غزل لری بختیاری

***

کِلمِنِس کِـــردِه  طَنـاف  وَنـده بُـن ِ نـام ایکَشِه
رُک ایـواستِه مِنِه ریــم و  رِکِه هِی وام ایکَشِه

عاشِقِس هرکی ایبـوهـه ایکُنِـه بُرگِـسِه  خَـل
خُم ایفَهمُم که چِسِه ,نشقه ی اعدام ایکَشِه

تشنـه ی خیـن مُنن , رحــــم  نـــدارن  پَـلَلِس
خَوپَـلا دیـمِه  کــه چارپـایه  به زیــر پـام ایکَشِه

چی دوتــا نرگس کــالِس به خــدا  شَرخَر  نید
مُن جِلَو  وَنــده و  صدتــانـه  ز ِ دینــدام ایکَشِه

آخـر ای گـور ِ گُــروهــده مُـنِـه مِن گـور ایـکُـنـه
سی یو مُن وَنده ز ِدینداس و چو بهرام ایکَشِه

ایـگُـوهِــــن  از دل آدُم  ایــوُریسـتِـه  خــــواری
مُ  نَــدونُـم   پَ  سیچه  جَور  دِل ِ نــام ایکَشِه

صحفه پُشت ِ سَر ِ مو نـاده که سِیلِس بِکُنین
بنیـرین بِس کــه چِطَو  نـاز ِ گُل انـدام  ایکَشِه

بـــاز آخـــــونــــد مَحَـــل زاغ مُنــه چُــو  زِیــدِه
دست خُس نی چِکُنه , غیـرت اسلام ایکَشِه

جای مُهرمَندِه به تیگِس ولی هوشُم هِد بِس
کـــه چِطَو  زیر میـلُمی  زیــر عبا جام ایکَشِه

***
شادان شهرو بختیاری


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 03:56 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
 

 
غزل لری بختیاری


***

ای خُـــدا مِـن کِلمِنِت , ایـقَد نَگِـر اَحتَـو  ز ِ مُو
هیچ هوشِت هِد گِرهدی چند وَخته خَو  ز ِ مُو

روزگـــارِت  از بُـلنــدی  عِیـن شَوگــــــار ِ  مُنه
بخـت مُـن بیــن کــه گُروسِه دائمآ افتَـو  ز ِ مُو

کِی ایبـو کـــه مست وابــوم از شَراو ِ او لَـوِت
مَر چه زِم دیـدی گِرِهدی مستی او  لَو  ز ِ مُو

وا خیـالت عشق بــازی ایـکُنُـم شَو تـــا سَحَر
کـاشــکی قیچی نوابــو گُــوگــری شَو  ز ِ مُو

وا دِلِس از بَـرد بـوهه هـر کی کَـوگ ِ ایـکُشِه
کَـوگ هم سُهده دِل ِ , ای کُر بِگِر  بِرنَـو  ز ِ مُو


***

غزلیات بختیاری شادان شهرو

 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 03:55 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

 

غزلی با
گویش بختیاری


***

داره از بـالا  ئی یــاهــه نـوگُــلِ کِـلـمِـن کَمـنـد
نرگــسا کــالِس زِ وَر دارِن هــزارتــا فـون و فَنـد


سی دی خُت هم که وابیده به تیـگِت کِـر نَـوَن
سی دل مــا هم که وابیـده یِه کم وا مــا بِخَند

زِت  خَوَر  هیشکی نَدارِه  جُز خُت و غیر از خُدا
زیر ِ تی سیل کِردِنِت هِد تا چه حدی  لُر پسند

مَنده انگُستُـم بــه لَـو حیـــرون ِ بــاغ پُـر گُـلِت
آخــرس زی بـــاغِ پُــر میـوه کی بوهِه یهره مند

بس که خین باریدُم ازداغی که دارُم زِت به دل
بـوالعجــب نـی اَر بِـگُـن  وابــی رَهِ ارمنـــد بنــد

اَر جِـلَـو رَهتــه گـــرِهده بِم  بگو  لَــو تَــر  بکُن
تــا کـــه وُردارُم عزیــزُم  ,  کُــه مُنــاره  وا کَلَند

نرگس کالِت بپوشون چون خُدانِه خوش نی یا
بیـن بــاوادی بِیُـفتــه جنـــگ بـــــا بهــــداروَند


چی گُلِ باوینه ای بیدُم  که  تا  نُچ زِیم  زِ خاک
دست ِ گُلچین ِ قضـا بیخُم گِرِهد  از ریشه کَند

کـــامِ  شَهرونِه  اَیَـر چه  تَحـل کِــردِه  روزگـــار
دی نیـاهِه  بَعدِ  شَهرو  سردیــــاری  بیت بنـدشادان شهرو بختیاریثبت شده به شماره سریال 129005در سایت شعر نو

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:11 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

 

غزل بختیاری

***

دلبـرُم , تـاج سَرُم " خالِ  لَوِس , چی داسِه

سا به سا , هرجا ایرِه , ای دل مُو دینداسِه

 

هرکی دلبنـد پَلِس بـو ,  به  یهشت  وَر نه

هرکی  بَدخــواه گُـلُم  بـوهه جَهَندَم جاسِه

 

مِنِه کُه , هیـوِه بِلیـطانه ایــکِرد جَعـم گُــدُم

مَر مُو مُردُم کــه گُلُم  نا  سَر ِ مُل هیواسِه

 

ری دِلُم دَست نَنِه , پـاک زِ یَـک پیشکِستِه

اَر وَفـــادارا ِ مُنی  ,  جَـعـم بِکُن هیــرداسِه

 

کَم کُنین پُرس زِ شهرو که چه وادل کِـردی

مَر نیبینی کــــه دِلُــم مُنجُق ِ کَه مِیـناسِه

 

گُدُمِس دوش که فرهادلَوِت هیشکی هِده

دَستِسه نا سَر ِ ری  , تـــا نبینُم خنـداسِه

 

تـارِ سُهری زِ پَلِس کَند و بِـوَندِس وَرِ پــام

خواه بِگو ها که هِدِه,یعنی دوبندی پاسِه

اشعار بختیاری شادان شهرو

***

ثبت شده به شماره سریال 220901در سایت شعر نو

معنی ابیات :

_________

1- دلبر من , تاج سر من , خال لبش مانند خال مادرش هست / سایه به سایه هرجا می رود . این دل من به دنبالش هست

2- هرکه دل بسته ی موهایش باشد به بهشت است وگرنه / هر کسی که بدخواه گلم باشد جهنم جای اوست

3- داخل کوه  هیزم های بلوط را جمع میکرد , گفتم / مگر من مرده ام که گل من هیزم ها را روی شانه اش گذاشته است .

4-  روی دلم دست نگذار که همه اش از هم پاشیده است / اگر وفادار من هستی خرده هایش را جمع کن

5- کمتر از شهرو بپرسید که چه با دل خود کردی / مگر نمی بینید که دل من منجق روی مینای اوست .

6-  دیروز به او گفتم که آیا کسی فرهاد لب تو هست /  دستش را روی صورتش گرفت تا خنده اش را نبینم

7- تار سرخی از موهایش را کند و جلو پای من انداخت / می خواهد بگوید " بله که هست , دوبندی ( کفش بند دار ) به پایش هست

 

معنی برخی لغات :

______________

 لَوِس laves = لب ش

چی chi = مانند ِ , مثل ِ

داسِه dase = مادرش هست

سا به سا sa be sa = سایه به سایه

ایره ire = می رود

ای  =این

دینداسه dindase = دنبالش هست

پَلِس pales = موهایش

بو  bo= باشد

بوهه bohe = باشد

جَهَندَم jahandam = جهنم

جاسِه jase = جایش هست

مِنه ene = داخلِ

هیوه hive = هیزم

بلیطانه belitane = بلوط ها را

ایکِرد ikerd = می کرد

جَعم jam = جمع

گُدُم godom = گفتم

مَر mar = مگر

نا na = نهاد

سَر ِ مُل sare mol = روی شانه

هیواسه hivase = هیزم هایش را

ری دلم ri  delom  - روی دلم

نَنِه nane = نگذار

پاک pak= کُلآ . همه اش

زِ یَک ze yak= از هم

پیشکِسته pishkeste = پاشیده است

اَر ar = اگر

مُنی moni =مُنی -  من هستی

جعم بکن jam bekon جمع بکن

هیرداسه hirdase = خرده هایش را

پُرس pors = پرسش - سوال

نیبینی nibini = نمی بینی

کَه ka = به , روی ِ , چسبیده به , .... با همین تلفظ به معنی کاه هم هست .

میناسه meynase  مینای او هست ( مینا پارچه ی توری مانند که با منجق دوخته می شود و به لچک(( کلاه زنانه ))  وصل می شود )

گُدُمِس godomes = گفتمش

دوش dosh = دیروز

هیشکی hishki = هیچ کسی

هده hede = هست , آیا هست

دستسه dastese = دستش را

نا na = نهاد , گذاشت

ری ri = صورت

خنداسه = خنده هایش را

تار = مو - یک عدد مو

سُهری = سرخی

پَلِس pales = موهایش

بِوَندِس bevandes = بینداختش , انداختش

وَر ِ پام vare pam = جلو پای من

خواه بگو = میخواهد بگوید

ها که هده = بله که هست

دوبندی = کفش . بختیاری ها به کفش بند دار دوبندی می گویند

پاسه = پایش هست

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 آذر 1392 08:18 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

 

شعر بختیاری ( ۱)
_____________

تــا کـه پیت وَسته بــه کار دل مُـو چی زُلفِت
پیت ای یاهُم مِنه جا؛خین به دِلُم چی مجنون

دام تـا حـالُمــه دی , اَوشُمِـه دَم کِــرد و اَوُرد
بِس گُــدُم " دا , بــه دَوا عشق نگرده درمون

بِم گُـدَک " گـوش بِگـر , زَهــر ِ هلاهــل داره
آرمــون خواستـن از ممـلـکت ِ بی قــــانـــون

***

اشعار لری شادان شهرو بختیاری

ثبت شده به شماره ی سریال 272915 در سایت شعرنو

ترجمه ابیات :

1- تا  که گره  به کار دل من افتاده است مثل گره ای که به زلف تو است /  مثل مجنون خون به دل هستم و در رختخوابم بی قراری می کنم .

۲- تا مادرم حال مرا دید  آویشن را دم کرد و آورد / به او گفتم : ای مادر ؛ عشق به دوا درمان نمی شود

۳-  به من جواب داد :  گوش بگیر که  آرمان خواستن از مملکتی که در آن قانون نیست زهر هلاهل در پی دارد

شعر بختیاری (۲)
ــــــــــــــــــــــــــ

صُو سَحَـر یـام سَر ِ رَهت و نِشینُم تا شُم
بِهــل تـا هرچی ایخـان حـرف دِرارِن مَـردُم

اَر نِفیـچُـم بـه سَـر ِ رَهت و نبـوسُم تـیـگِت
مِرد  ای مال نی یُم , ریش وسیویلُم تاشُم

***

 اشعار لری شادان شهرو

ثبت شده به شماره سریال 272915 در سایت شعر نو


ترجمه ابیات:
_____________

1- صبح وقت سحر بر سر راهت می آیم و تا غروب می نشینم / بگذار هرچه می خواهند مردم حرف در بیاورند...

۲- اگر بر سر راهت نپرم  و پیشانی ات را نبوسم / مرد این مال ( خانه ) نیستم و ریش و سبیلم را می تراشم
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 07:44 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
 
غزل لری بختیاری


***

تیه کال تُنِه  هر کی  کـه  نی یَشت دیتِستِه

پَـل ِ  چـی  پیـت پیتَـکِـت  دَور  دِلِـس پیتِستِه

ای گُـلا سُهـر کـــه داری بـه گِـلیـنِت ,  نَکُنـه
خینُمِه وَختـی ایـخِــردی  ز ِ  لَـوِت  ریسستِه

فیس و نــاز  تــو  ز دیفـار  دلُـم  تــــا  وُرچَـرد
پـانـه جُف نــاد  و  مِنه حَوش ِ دِلُـم فیچِسته

سیـچه وا مَست نوابـون  و  نقارنِن مِنِه مـال
بـوی عطــــر تـو  مِنِه هف تــا  حُوِه  پیچسته

غیر دل سی مُو چه مَنده کــه نَـکِم نـذر پَلِت
خُت بِکُن سِیل به جیوُم که مِنی سَی لِسته

 ایگوهِن بِم کــه  اِیــا  یــــار و ایپُـرسه حالت
خـام نیــا , وختی ایـــاهه کـه دلُم پیسسته

بخت شهرو  به خَو مَرگ مِنی رَهدسه پـــاک
دَس یه وَخت بُم  نَزنین ,اسکلـتُم پیشکِسته***

غزلیات  بختیاری شادان شهرو


ثبت شده به شماره سریال 238672در سایت شعر نو 


ترجمه ی ابیات :
----------------
1- هرکس چشم کال تو را نگاه کرد یکه خورده است / موهای جون پیچ پیچک تو به دور دلش پیچیده است.

2- این گل های سرخ که به دامن داری نکند / خون من را وقتی میخوردی از لبت ریخته است .

3- ناز تو از دیوار دل من تا بالا رفت / پا را جفت گذاشت و داخل حیاط دلم پریده است .

4- برای چه در خانه مست نگردند و عربده سر ندهند / بوی عطر تو در هفت تا خانه پیچیده است .

5- برای من به غیر از دل چه مانده است که نذر موهایت نکرده ام / خودت به جیب هایم نگاه کن انگاری سگ آنها را لیس زده است .

6- به من می گویند که یار می آید و حالت را می پرسد / میخواهم نیاید , وقتی می آید که دل من پوسیده است .

7- انگار پاک بخت شهرو به خواب مرگ رفته / یک وقت دست به من نزنید که اسکلتم  متلاشی شده است .معنی برخی لغات :
------------------
تیه کال tiye kal = چشم نارس ( رنگ چشم اگر غیر معمول باشد به ان کال میگویند . مثل رنگ سبز و آبی و قهوه ای . ...
تُنه tone = تو را
نی یَشت ni yasht = نگاه کرد ( نگاه کردن با دقت را گویند )
دیتِسته diteste = یکه خورده است .
پل pal= مو - pale = موی  ِ
چی chi = مانند
پیت پیتک pit pitak = گل پیچ پیچک
پیتسته piteste = پیچ خورده است
سُهرsohr = سرخ
گِلینت gelinej= دامنت  ( گلین gelin= دامن )
نکُنه nakone = نکند
خین khin= خون
مُن mon= مرا
وختی vakhti = وقتی
ایخردی I kherdi = می خوردی
ریسسته riseste= ریخته است
دیفار difar= دیوار
وُرچَرد vorghard= بالا رفت vorcharde = بالا رفته است
پانه pate = پایت را
جُف نا jof na = جفت گذاشت - جفت کرد . کنار هم گذاشت
مِنه mene= توی ِ - داخل ِ
حَوش havsh = حیاط
فیچِسته ficheste= پریده است
سیچه siche= یرای چه
وا  va= باید ( نَوا nava = نباید )
نوابون navabon = نشوند (vabo = بشوند)
نقارنن naghanen= عربده سر ندهند
منه مال mene mal = داخل خانه
حُوِه hove= خانه
( حوه hove = حونه hone = خونه khone= خانه khane )
واژه ی  (حُوه ) قدیمی ترین و کهن ترین شکل آن هست .

پیچسته picheste = پیچیده است
سی مو si mo= برای من
 چه منده che mande= چه مانده است
که نَکِم ke nakem = که نکردم
نذر پلت  nazre palet= نذر مویت
خُت khot= خودت
بکن سیل bekon seyl= نگاه کن ( سیل = نگاه کردن )
مِنی meni= انگاری
جیو jiv = جیب جیوُم jivom= جیبم
سَی say = سگ
لِسته leste= لیس زده است
ایگوهن igohen= میگویند
بُم bom= به من ( بصورت ( بِم bem) هم تلفظ می شود . بستگی به جمله دارد )
ای یا  iya= می آید
ایپُرسه iporse= می پرسد
حالت halet= حال تو را
خام kham= می خواهم ( مخفف ایخام ikham هست . بصورت اِخام ekham هم تلفظ می شود )
نَیا naya= نیاید
وختی ایا vakhti eya= وقتی می آید
پیسسته piseste = پوسیده است
شهرونه  shahrone= شهرو را
خَو khav= خواب (خَوِ khave = خواب  ِ )
رهدسه rahdese= رفته است
پاک pak= کلآ - به تمامی  
دس das= دست ( مخفف دست می باشد )
پیشکسته pishkeste= متلاشی شده است . پاشیده شده است

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:14 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 04:00 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری


 
............(( غزل بختیاری )) ................بَختُـم اَر یـار   هِـده , رَخت ِ خَـوُم  تـا بِزَنِه
سی دل سُهده ی ما,خیمه مِنِه سا بِزَنِه

خیلی وَختِه که مُنُم , مَنده و مَندیر یو که
یــارُم از  در به درآ , حــرف ِ مُـــــدارا بِزَنِه

رَهدِنِس, رَهدِنه کَوگِ,نَفَسِس اَوشُمِه کُه
شاه دُوَرگَـل به لَچَک وَختی کـه مِینا بِزَنِه

میشِکالا هـمـه وابیـن ِ شِکــال تی یَلِس
میشِکــالَــم  نَتَـرِه  از   ای  شِکـــالا بِزَنِه

حـرفِ تَـهل اَرکه دراهه زِ لَـوِس , شیـرین ِ
بِهل تــا هرچی ایخواهه بـه مُو مِـروا بِزَنِه

یوسفی کـو ؟ که درآ وا کَد ِ بسته یِه نَظر
تَش مِنِه چـالـه ی احساس زیـلیخـا بِزَنِه

کاشکی یــار بیـاهه دَم ِ صُو   وا دَستِس
پــــرده ی کــرکـــره ی پِـلـکُمـه بـالا بِزَنه

گُوگِری اَرکه بیدَک سیچه کُر ِلیش فیلیپ
وا بیــا  تَـش  بــه مِنـه حـاصِــل ِ دارا بِزَنه

سردیـــاری به کُلَه خسرَوی و چوقـــا نید
کـاش بـرق ِ تی یَلِس تَش مِنِه چوقا بِزَنِه

ای دُوَرگَـل , نَـگِـریـن  از دِلِ شَهـرو اَحتَـو
بِهلیـن کَهگِلِسه هـرچی ایـخــواه پـا بِزَنه


***
 
اشعار لری  شادان شهرو
ماخذ : من فریاد توام
 

ثبت شده به شماره سریال 215534در سایت شعر نو


 
تـرجـمـه ابیات :

1- اگر بخت یار من است . رخت خواب من را تا بزند / و برای دل سوخته ی ما در سایه خیمه بزند
2- خیلی وقت است که منم مانده و منتظر اینکه / یارم از در درآید و حرف مدارا بزند .
3- رفتنش , رفتن کبک است و نفسش , آویشن کوهی / شاه دخترها وقتی مینا را به لچک بزند
4- میرشکارها هم شکار چشمهایش شده اند / میرشکار هم نمی تواند از این شکارها بزند
5- حرف تلخ اگر از لبش بیرون بیاید شیرین است / بگذار تا هرچه می خواهد به من ناسزا بگوید
6- یوسفی کو که با کمر بسته بیرون آید و با یک نگاه / آتش در اجاق احساس زلیخا بزند
7- ای کاش یار دم صبح بیاید و با دستش / پرده ی کرکره ی پلک مرا بالا بزند
8-  اگر برادری بود برای چه پسر زشت فیلیپ / باید بیاید و حاصل دارا را آتش بزند
9- سرشناسی به کلاه خسروی و چوقا نیست / بگذار تا برق چشمهایش آتش به چوقا بزند
10- ای دخترها " ایراد به دل شهرو نگیرید / بگذارید  تا هرجه می خواهد کاهگلش را پا بزند

ترجمه لغات :
_________

هِده hede =هست
رخت ِ خَوُم rakhte khavom =رختخوابم
سی si=برای
سُهده ی ِ ما sohdeye ma = سوخته ی ما
سا sa= سایه
وخته vakhte وقت است
مُنُم monom = منم
منده  mande = مانده , درمانده
مندیر mandir = منتظر , چشم براه
یوکه yo ke = اینکه
به درآ = بیرون بیاید , بیرون بیا ( به هر دو معنی رایج است البته در لحن صحبت کردن مشخص می شود که کدام معنی منظور است . در زبان بختیاری بسیاری از کلمات ظاهر یکسان دارند ولی معنای متفاوت )
رهدِنِس rahdenes = رفتنش
رهدنه rahdene = رفتن ِ
کَوگ kawg = کبک ( پرنده ی کوهی خوش صدا )
نفسس nafases = نفسش
اَوشُمِه کُه avshome koh = آویشن کوهی
دُوَرگَل dovargal = دخترها
لچک = کلاه زنانه در میان عشایر
مینا meyna = پارچه ای توری مانند که با منجق و پرک و برگ تزئین می شود و به لچک متصل است
میشکالا mishekala =میرشکارها
وابین ِ vabine = شده اند
شکال ِ shekale =شکار ِ
تی یَلِس tiyales = چشمهایش
نَتَرِه natare = نمی تواند
ای = این
تَهل tahl = تلخ
ارکه = اگر که
دراهه derdhe = درآید
لَوِس laves = لبش
بِهل behl = بگذار ] اجازه بده
ایخواهه = می خواهد
مِروا merva = حرف زشت - ناسزا
کَدِ بسته = کمر بسته
یه نظر = یک نظر
تش tash = آتش
مِنه mene = توی ِ - داخل ِ ( با همین تلفظ به معنی بگذار هم هست )
زیلیخا = تلفظ بختیاری زلیخا
بیاهه biyahe = بیاید
وا دستِس va dastes = با دستش
پِلکُمِه pelkome = پلکم را - مژه ام را
گُو گِری geowgeri =برادری متاسفانه مصوتی برای تلفظ صحیح این واژه در قسمت ( گو ) نداریم . فقط یک بختیاری می تواند آن را تلفظ کند .
ارکه = اگر که
بیدَک = بد - می بود
سیچه = برای چه
کُره kore = پسر ِ
لیش ِ lishe = زشت ِ - بدترکیب
فیلیپ = پدر اسکندر مقدونی
وا بیا = باید بیاید
تش به منه = آتش به
حاصل ِ = کشت
دارا = داریوش سوم
سردیاری sardiyari = سرشناسی - شهرت -
کُلَه خُسرَوی = کلاه خسروانی
چوقا = لباس مردان عشایر بختیاری

نَگِرین nagerin = نگیرید
اَحتَو ahtaw = ایراد - بهانه - خرده گیری -
بهلین behlin = بگذارید
کهگِلِسه kahgelese = کاهگلش را
هرچی ایخواه = هرچه میخواهد

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:15 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
http://zang1.persiangig.com/mandir%20%20site/zan5.jpg

غزلی
 به زبان بختیاری

***

بشکَنه پـام  اَیَـــر بی تــو  بِنُـم پـا  بــه بهشت
وا بِمیــرُم سَـرُم  اَر  بی تــو  بِنُـم سَر بـالِشت


سی دلِ  صـــورت اسـپیـد و تـیـا کـــــال ِ تُـنِـه
طِی تَشِ عشــق مـو اَر ریس سیاهه اَنگِشت


نـیــره یـــــاد ِ تــــو  ز ِ ویــــرُم کــه خدا روز ازل
خاک مون وا اَوِه عِشق ِتو هِویـر کِرد و شِرشت


خــالَــکِ نُفتِـت و بُـرگ ِ خَلِت و  کِـلمِـن ِ میت
فُرصت ِ عشوه فروهـدِن سی دُوَرگَل نَهلِشت


فیــــل از لشکــر مــوریــــز نــــداره تـی تَــرس
ایـگُـــروسِـــه ز ِ وَر ِ دال هــــزارتـــــا بِنـگِـشت


اَورِنِــه  هَـــرچِـــه بِمُــژنــی بــه مِنِس نید اَوی
حُشک وابیــدِه قنـاتــا  و  اَوی نی سَر ِ کِشت


مـــا اَیَـــــر غـــرق ِ گُنـــاهیم و خــدا لَـج کِرده
سی دِلِ لاله ی وَحشی سیچِه نیبـاره بِشت


بَـعـد ِ "شَهرو" بـــه غـــزل لَـو نَکُنِـه واز کـسی
مَر گُلی مَنـدِه کـــه پـاسِـه بِـکَنِـن وا پـازِشـت


شعر از
شادان شهرو بختیاری
ماخذ : من فریاد توام

53.gif

ثبت شده به شماره سریال 167600در سایت شعر نو


معنی برخی واژه ها:
===========


اَیَر = اگر
بِنُم = بگذارم
وا بِمیرُم = باید بمیرم
اَر = اگر
بالِشت = بالش
سی = برای
اسپید = سفید
تیا = چشمها
کال = سبز ( تیا کال = چشمهایی که رنگ متفاوت از معمول دارند مثل سبز , آبی و ..)
طِی = پیش ِ - کنار ِ - پهلوی ِ
تَش =آتش
ریس = رویش
انگِشت = زغال
نیره = نمی رود
ویرُم = یادم
خاک مون = خاک مرا
اَوِه = آب ِ
هِویـر = خمیر
شِرشت = ورز داد ( ورز دادن خمیر )
خالَک = خالک زیور آلاتی است که به پره ی دماغ ( نُفت )نصب می کنند . از جنس نقره یا طلا
نُفتِت = دماغت ( نُفت = دماغ )
بُرگ ِ خَلِت = ابروی خمیده ات ( بُرگ = ابرو - خَل = خمیده )
کلمِنِ میت = خرمن مو . به انبوه موهای پرپشت زنان می گویند کلمن

فروهدِن = فروختن
سی دُوَرگَل = برای دخترها
نَهلِشت = نگذاشت
موریز = موریانه
تی تَرس = چشم ترس
ایگُروسِه = می گریزد
وَرِه = برابر ِ - مقابل ِ
دال = عقاب
بنگِشت = گُنجشک
اَورِنِه = ابر را
ار که بِمُژنی = اگر که چنگ بزنی
به مِنِس = داخلش
نید اَوی = آبی نیست
حُشک = خُشک
وابیده = شده است
قناتا = قنات ها
کِشت = حاصل - مزرعه
سیچه = برای چه
نیبارِه = نمی بارد
بِشت = باران
لَو = لب
واز = باز
مَر = مگر
مَنده = مانده است
که پاسِه = که پایش را
پازِشت = ابزاری که در فصل بهار برای چیدن علف های کوهی از آن استفاده می کنندمعنی ابیات :
=======

1- پایم بشکند اگر بدون تو پا به بهشت بگذارم / باید بمیرم اگر سرم را بدون تو بر سر بالش بگذارم

2- برای روی سفید و چشمهای کال تو است / اگر در برابر آتش عشق من روی زغال سیاه است

3- یاد تو از خاطرم نمی رود که خداوند در روز ازل / خاک مرا با آب عشق تو خمیر کرد و ورز داد

4- خالک دماغ تو و ابروی خمیده ات و موهای پرپشتت / فرصت عشوه فروختن برای دخترها نگذاشته است

5- فیل چشم ترسی از لشکر موریانه ندارد / هزارتا گنجشک از برابر عقاب می گریزد

6- ابر را هرچه چنگ بزنی داخلش آبی نیست / قنات ها خشک شده اند و آبی بر سر کشت نیست

7-ما اگر غرق گناه هستیم و خداوند لج کرده است / برای دل لاله ی وحشی چرا باران نمی بارد

8- بعد از شهرو کسی لب به غزل( غزل لری ) باز نخواهد کرد / مگر گلی مانده است که پای آن را با پازشت بکنند
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:19 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
http://arianica.com/sites/default/files/imagecache/smallwatermark/photo/People%20%2526%20Culture/Iranian%20Nomads/Bakhtiari%20Tribes/bf030000-0000-0000-0000-000000001390p.jpg


غزل بختیاری

***

هــرکــه دل ایبَرِه از مـا سیچه سُهره گُل ِ ریس

تُـن خـدا سِیـل کُنیـن , دلـبـری و عِشوه گِـریس


اَر بِخـواه  زِم  کـــه  بخـور  زَهر ِ هلاهل  ایخُورُم
چی عسل مُهنه سی مُو قهوه ی تَحل ِقَجَریس


مُـو  وفـــــــادار ِ تُـنُـم  ,  حـرف ِ دِلُــم  بــاور کُـن
یَخُمِه دستِت اِدُم خوای بِکِشیس ,خوای بِدِریس


مَــردُم  اَحتَـو  ایـگِـرِن  زِم  کــه دِلِت وَختی ایبُرد
کُـر چِقَـد لیشی , نِشِستی , نَتـرِستی بِگِـریس


آخریـن حرف ِ خدابَس کــه به لَو داشت , یو بیـد
عَبدِ مَمَد , تَـک ِ مِن عشق  , وا  عِشق ِ لَلَریس


کُـر  وُریستیـن  کــه گُـلُـم  دارِه  اِیــاهه  وازیــــر
رَهسِه  جــارو  بِزِنین  ,  گَرت  نَشینه بـه قِریس


پــازِن و کَــل  همــه  از  بی علفی مُـــردِن پـاک
تــا  عَلَـف هِـد بــه علفچَـر کــــه نَـوایَـد بِچِـریس


دی نی وُرگَــرد ِ از  او  رَه  کـــه پُـر از چاله هِدِه
خَـر ِ  وا  تیگِسِه بوسیـد , وا  ای هوش ِ خَریس


ای خُدا " هــر کـه گُلُم دی , چو شَهرو  زی بَعد
نیـکُنِـه سِیـل بــه رضــوان تــو  و  حـور و  پَـریس


***

شعر از
شادان شهرو بختیاری
ماخذ : من فریاد توام


ثبت شده به شماره سریال  205645سایت شعر نو

معنی برخی  لُغات :
_______________

ایبَرِه eibare = می برد

سیچه = برای چه
سُهرِه = سرخ است
گُل ِ ریس = گل رویش
تُن خُدا = تورا به خدا
سِیل کُنین = نگاه کنید ( سیل = نگاه کردن )
اَر بِخواه زِم = اگر بخواهد از من ( زِم = از من )
ایخُرُم = می خورم
چی = مثل ِ
مَهنه = می ماند
سی مو = برای من
تُنُم = تو هستم ( مو وفادار تُنُم = من وفادار تو هستم )
یَخُمِه = یقه ام را
اِدُم = می دهم
خوای بِکِشیس = می خواهی بکشش
خوای بِدِریس= می خواهی چاره اش بکن
اَحتَو = ایراد , بهانه , عیب شمردن
ایگِرِن زِم = می گیرند از من
وَختی = وقتی
اِبُرد = می برد
کُر kor = پسر , ای پسر
لیشی lishi = بی عرضه ای  ( لیش معانی متفاوتی دارد به معنی بد , زشت هم بکار می رود )
نَتَرِستی nataresti = نتوانستی
بِگِریسbegeris بگیری اش
خدابس = معشوقه ی عبدممد للری
لَو law = لب
یو بی = این بود
تَکِ take = تنها بی رغیب , یگانه , بی همتا
للریس = للری اش ( للر lalar = نام منطقه ای در بختیاری و محل تولد عبدممد )
وُریستین voristin = برخیزید ( کُر وُریستین = ای پسرها برخیزید )
اِیاهِه = می آید
وازیر = رو به پایین , سمت پایین
رَهسه  rahse = راهش را
گَرت gart =  گرد , گرد و خاک , غبار
قِریس = قری اش ( قری = نام دامن زنانه )
پازن و کل = کل و پازن , میش و قوچ کوهی
پاک pak = کُلآ
هِد hed = هست
عَلَفچَر = مرتع
نَواید = نباید ( مخفف آن " نَوا " می باشد )
بِچِریس = بچرانی اش
دی di = دیگر
نی وُرگَردِ nivorgarde = برنمی گردد
از او رَه = از آن راه
وا va = باید
تیگُسِه tigese = پیشانی اش را
هوش ِ خریس = هوش خری اش
دی di = دید ( با همین تلفظ به معنی دیگر هم بکار می رود )
زی بعد = از این به بعد
نیکُنه سِیل = نگاه نمی کند
حور و پریس = حور و پری اش


معنی ابیات :
__________

1- هرکه دل از ما می برد برای چه گل رویش سرخ است / تو را به خدا نگاه کنید دلبری و عشوه گری اش را

2- اگر از من بخواهد که زهر هلاهل بخور می خورم / مثل عسل می ماند برای من قهوه ی تلخ قجری اش

3- من وفادر تو هستم , حرف دلم را باور کن / یقه ام را به دستت میدهم , می خواهی بکشش ... می خواهی پاره اش کن

4- مردم ایراد از من می گیرند که دلت را وقتی داشت می برد / ای پسر چقدر بی عرضه هستی نشستی و نتوانستی بگیری اش

5- آخرین حرفی که خدابس به لب داشت این بود / عبدممد
با عشق للری اش در عشق تک است

6- ای پسر " برخیزید که گلم دارد پایین می آید / راهش را جارو بزنید گرد به دامنش ننشیند

7-  پازن و کل کلآ
از بی علفی مردند / تا به مرتع علف هست که نباید آن را بچرانی

8- دیگر  برنمی گردد  از آن راه که پر از چاله هست / خر را باید پیشانی اش را بوسید با این هوش خری اش ...

9- ای خدا " همچون شهرو هرکسی گلم را دید از این به بعد / به رضوان تو و حور و پری اش نگاه نمی کند
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 10:29 ق.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری


 
غزل لری بختیاری
***
هم  ز ِ او روزی کـه دیـمِت , ایـگِـرِه دل اَحتَوِت
جونُـمه بِستو , ولـی بِـهـلُم بـبـوسُـم  او لَـوِت

بین چه وام کِردی,حِساو روز و شَو رَهد ازکَفُم
روز ایـگَردُم  وا خیـالِت , مَر  کـه شَو بینُم خَوِت

اَر بِگُن تَـو کـِردُم از عشقت نـه کــه بـاور کُنی
چُن که خیـلی وَخت ِ که مُردُم عزیـزُم از تَـوِت

دلبـرا " سی تـو نـمــاز شُرگ واجـب کِــردِنـه
چُن که دی چی روز مو تـاریک نیـده او شَوِت

عشق هـر  زیـرتِـک وُرُفتــه جـا نداره مِن دِلُم
حاصِـل عُمرُم  یِـه دل بی که سِپُـردُم به اَوِت

ای کـه معلومُم نَـوابی دوستی یــا دُشمِنی
بُوو مُنه سُهدی , به چه آیین و دین ِ مذهَوِت

تیـر ِ مِرزِنـگِت  ز ِ  بِـرنَـو   کَم  نـداره  ای دُوَر
مَندِه  و  مَندیـرِتُـم  , خیـنُـم  بـریـز وا برنَـوِت

ما که هیچ سایه از او سَروِت ندیدیـم , لااقل
ریتـه از شَهرو نَگِـر  ,  بِهـل بِس بِتـاوِه اَفتَوِت


***
شعر از
شادان شهرو بختیاری
ماخذ : من فریاد توامثبت شده به شماره سریال  149599سایت شعر نو

ترجمه برخی لغات :
______________


دیمِت dimet = دیدمت
ایگِرِه igere = می گیرد
اَحتَوِت Ahtavet =  بهانه ات
جونُمه gonome = جانم را
بِستو besto =بستان , بگیر
بِهلُم behlom = اجازه ام بده , بگذارم
وام vam = با من
رَهد rahd = رفت
ایگَردُم igardom = می گردم
وا خیالِت = با خیالت
مَر که  mar ke = مگر که
بینُم binom = ببینم
خَوِت khavet = خوابت را
اَر ar = اگر
بِگُن begon = بگویند
تَو taw = تب
وَخت ِ vakhte = وقت ِ
سی si = برای
شُرگ shorg = شُکر
زیرتِک وُرُفته zirtekvorofte = پاچه ورمالیده
نَوابی navabi = نشد
بُوو bow = پدر ( بُوو مُنه bow mone = پدر مرا )
سُهدی sohdi = سوختی
مِرزنگ merzeng = مژگان , مژه
بِرنَو bernaw = تفنگ برنو
دُوَر dovar = دختر
مَنده mande = مانده , درمانده
مندیر mandir = منتظر ( مندیرتُم mandiretom = منتظرت هستم )
خینُم khinom = خونم
ریتِه rite = رویت را
نَگِر nager = نگیر
بِهل behl = بگذار
بِتاوِه betave = بتابد
آفتَوِت aftavet = آفتابتترجمه ی ابیات :
____________

1- هم از آن روزی که تو را دیدم دلم بهانه ات را می گیرد / جان مرا بستان ولی بگذار آن لبت را ببوسم

2-  ببین چه با من کرده ای که حساب روز و شب از کفم رفته است / روز با خیالت می گردم , مگر که شب خوابت را ببینم

3- اگر بگویند از عشقت تب کرده ام نه که باور بکنی / چون که خیلی وقت است  عزیزم که من از تب تو مُرده ام

4-  ای دلبر " برای تو نماز شکر واجب کرده اند / چون که دیگر مثل روز من شب تو تاریک نیست .

5-  عشق هر  پاچه ورمالیده ای توی دلم جا ندارد / حاصل عمر من یک دل بود که به آب تو سپردم .

6- ای که دوستی و دشمنی ات معلومم نشد /  پدر مرا سوزاندی , مذهب تو به چه آیین و دین است .

7- تیر مژگان تو از برنو ( تنفنگ برنو ) کم ندارد / مانده و منتظر توام , خونم را با برنو ات بریز .

8- ما که هیچ از آن سرو تو سایه ندیدیم , لااقل / رویت را از شهرو نگیر , بگذار آفتابت به او بتابد .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:22 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاریغزل لری بختیاری


***

کَوگِ تـــــاراز مَیَــر چی مُـو دِلِس پُـرخینِه
کُر بِپُرسین که چِسِه سیچه خَراشِه رینِه

شَک نَدارُم که گُلی سُهر دِلِس خین کِردِه
داغ دارِه بــه دِلـِس , داغِ دِلِس سِنگـینِــه

نَنـیِـرین حــال مُنِه سیـچه چینُو خینِه دِلُـم
بِنـیِـرین مَحض خُـــــــدا او لَـوِ خینــالیـنِـه

پـات ِ ری خـاک نَنِه گُـرت نِشینِه به قِریت
خوای کُجـه ری بگو تـــا فَرش کُنُم قالینِه

اَر نیـبـوهِـه کَـم از او نـاز و اَداتون بِگوهین
سی دِلِ کینِـه کـه هِی پیت اِدین او مینِه

دوش دیمِس که گُذشت از وَرُم وسِیل نَکِرد
فَنـدِسِه خـواه کـه بگـو یعنــی مُنِه نیبینِه

مِنِه کیــچـه مُــو زِ آخــــونــدِ مَحَل پُرسیـدُم
تــون خُــدا سِیـــل بِکُـــن هُو مَلِکه یـا زینِه

زَنگَــلِ شَهــر سیچــه پـاک گُپاسون سُهرِه
مَــر اَنـــار خَــردِنِــه دَستــان به گُپـا مالینِه

ریسِه کَـج کِــرد و گُــد ایمـانِتِه بر باد نَـدِه
کِرِه تـی هِـی اِنی یَشتـی بـه گُلِ بـاویـنِـه

هَفـت پُشـتِ مُو به اَودال ایـرَسِه جَر نَکُنین
مِنِه شَهـرویـی نَپُـرسیـن کُره شَهرو کیـنِه

گُـوگِــری اَر نِبـوهِه پـاک کُنِــه دُشمَـنِ یَک
عـالی و صــادقــی و شیخــی و ابــدالینه

***

اشعار لری شادان شهرو بختیاری


ثبت شده به شماره سریال  168539سایت شعر نو

معنی ابیات :
____________

1- کبک تاراز مگر مانند من دلش پرخون است / ای پسر بپرسید که چه اش است و برای چه روی خود را می خراشد

2- شک ندارم که گلی سرخ دلش را خون کرده است / داغ دارد به دلش و داغ دلش سنگین است

3- به حال من نگاه نکنید که برای چه دلم اینطور خون است / محض خدا آن لب خون آلود را نگاه کنید

4- پایت را روی خاک نگذار که گرد به دامنت  ننشیند / کجا میخواهی بروی بگو تا قالی را فرش کنم

5- اگر از آن ناز و اداهای تان کم نمی شود بگوئید / برای دل کیست که موی تان را پر پیچ می کنید .

6- دیروز دیدمش که از کنارم گذشت و نگاه نکرد / نقشه اش می باشد . میخواهد یعنی بگوید که مرا نمی بیند .

7- داخل کوچه من از آخوند محل پرسیدم / تو را بخدا نگاه بکن او ملک هست یا زن ..؟

8-  زنهای شهر چرا همگی گونه هایشان سرخ است / مگر انار خورده اند و دستها را به لپ هایشان ( گونه های شان ) مالیده اند

9- رویش را از من کج کرد و گفت ایمانت را بر باد مده / از کوشه ی چشم داشت نگاه به گُل بابونه ( زن ) میکرد .

10- هفت پشت من به ابدال می رسد . دعوا نکنید / توی شهرویی نپرسید که ای پسر شهرو چه کسی هست ؟

11- برادری اگر که نباشد همه را دشمن هم می کند / عالی و صادقی  و شیخی و ابدالی را ...


معنی برخی لغات :
________________

کُوگ = کبک

تاراز = منطقه ای خوش آب و هوا با طبیعتی زیبا در بختیاری . کبک های آن زبانزدند

مَیَر = مگر
چی مُو = مانند من
دِلِس = دلش
پُرخینِه = پر خون است
کُر = پسر
چِسِه = چه اش است
سیچه = برای چه
خراشه رینه = می خراشد روی را
سُهر= سرخ
ننیَرین = نگاه نکنید
چینُو = چنین
بنیَرین = نگاه کنید
خینالینه = خونالود را
پاتِ = پایت را
گَرت = گرد
قریت = دامنت ( قری = نام دامنی است که زنان عشایر می پوشند )
خوای = میخواهی
کجه = کجا
ری = بروی ( رَوی )
قالینه = قالی را
اَر = اگر
نیبوهه = نمی شود
بگوهین = بگوئید
سی = برای
کینِه = کی هست ( کیست )
پیت = پیچ
اِدین = میدهید
مینه = مو را
دوش دیمِس = دیروز دیدمش
وَرُم = برم - کنازم -پهلویم
سیل = نگاه
فندِسِه =نقشه اش است . کلک و حیله اش است
خواه = میخواهد
مُنِه = من ا
مِنِه = توی ِ - داخل ِ
کیچه = کوچه
مُو = من
تون خدا = تو را به خدا
زینِه = زن
زنگَل = زنها
پاک = همه
گُپاسون = گونه هایشان - لُپ هایشان
سُهرِه = سرخ است
خَردِنِه = خورده اند
دستان = دستها را
گُپا = لپ ها - گونه ها
مالینِه = مالیده اند
ریسِه = رویش را
کِرِه تی = گوشه ی چشم
اِنی یَشت = نگاه کردن با دقت را گویند
گل باوینِه = گل بابونه
اَودال = ابدال
ایرَسِه = می رسد
جَر = دعوا - مشاجره
نکنین = نکنید
مِنه شهرویی = داخل شهرویی ( شهرویی = نام تیره ای از بابادی های بختیاری از شاخه ی هفت لنگ  . شهرویی خانمیرزا - شهرویی بهبهان - و شهرویی هرمزگان و ... .. و پراکنده در استانهای چهارمحال و بختیاری - خوزستان - کهگلویه و بویر احمد - هرمزگان - سمنان . استخری از شهرویی به عنوان یکی از 32 قبیله ی معروف کردان پارس در 1000 سال پیش یاد کرده است . کردان پارس منظور کوچندگان پارس هست . اعراب در هنگان تصرف پایتخت ساسانی یعنی تیسفون با اولین کوچندگان ایرانی که برخورد داشتند کُردها بودند . برای همین در کتابهای تاریخ هرجا کوچندگانی مشاهده میکردند آنها را کُرد می نامیدند . این لفظ کرد نباید با قوم کرد یکی دانسته شود .

کُرَه = ای پسر

____________________

ماخذ :
 سایت شعر نو
____________________

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:23 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
http://www.ibnanews.com/images/docs/000005/n00005743-b.jpg


شعر بختیاری "
خطاب به خداوند

در قبرستان


***

ای خُـدا ,  نَجفِلی  کـه  دوش  ز ِ  دنیــا رَهـدِس

واز  کِـــردِه  بــه  مِـنِـه  عَـرش  تـیـاسِـه  یـا  نـه

ای خدا, هیشکینِه نیخوای بِنی جا خُت زی بَعد
جبرئیــل مثــل اُوسـو وات بــه تَـمـاسِـه یــا  نـه

راسـتــی , حـضــرت یعـقـوب چِـطَـورِه حـالِــس
ایـخُـــورِه  پـاک  سَـر ِ وخـت   دَواسِــه  یــا  نـه

ز  زیـلیـخــا خَــوَرِت هِـد  چـه کُنِـه  وا  یُـوسِـف
بــاز  پُـرپـیـت  کُنِـه  چیـن  و  پَـلاسِــه  یــا  نـه

حـضــرَت ِ نــوح ِ  نَبی  نیــدِه , دیـــارِس نیـــدِه
هِنی هَم هوش و حَواسِس سَر ِ جاسِه یـا نه

بُــوو سُلیمــان  ز ِ( تیا کـال) ایخُوِه سیت بازم
ایکُنــی گــوش  کِــل ِ عَــرش صِداسِـه یــا نـه

گُـوگِــری کِــردِنــه موسی هِنی هِد وا هارون
سی دِلِـت مـــار ایکُنــه بـــاز عَصــاسِـه یـا نه

حَـــرفِ آدم ایکُنِــه گـــوش حَــوا بی غُـر و لُند
هَـوَسِ خَــردِنِــه مَمنــوعــه وابــاسِـــه یــا نـه

هُــون کــه میراث خورِه مال و مَنالِت کِردیس
ایکُنِــه پَهـن به دُنیــــا جُــل و جـاسِـه یــا نـه

هُــون کــه رُونـــدی زِ وَرِت فِنـگِه دِرارِه بــازَم
دَست ِ غیبی تـــو آخــــر  بُـن ِ نـاسِـه یـا نـه

حــــال نَمــــرود چِطَـورِه , چه کُنِـه وا پَشغِه
هیشکی هِد تـــا بِگِــرِه زیـــر بَغَلاسِه یـا نه

ایگُـــم از لیـــوِه گِــــری کِــردِنِه مُلا چه خَوَر
لَک و لیــوِه چو ایبـو هیشکی ایتاسِه یـا نه

زال دارِه پَــرِه سیمُـــرغ ِ پَــرِه شالِـس بـــاز
پِـــرزِه بــــازَم سَرِ تَش اوچــو پَــراسِـه یـا نه

جنگ و جَر  بــــاز ایکُنِــه رُستَــم ِ فَرخزادِت
لشکَرِس صَف به صَف ِسَعدوسِپاسِه یـا نه

جامِ کیخُسرو اوچو هِد هِنی دستِس بازَم
مِنِـه چَـه بیـــژِن ِ بینِـه مِنِـه کـاســه یـا نـه

گَنج ِ قارون ِ ... خُدایا نه که وا خُس بُردِس
ایخُــورِه بـــاز اوچـــو حِــرص ِ پیلاسِه یـا نه

ایچو کـه پاک وابـایـک همه دارِن جَر و قــال
اوچــو هم مثل ایچــو جنگ و حَراسِه یا نه

ایچوکه هیشکی نَدارِه دِل ِخوش از شَهرو
اوچوهِدهیشکی بِگُن شَهروشِناسِه یـا نه


از شادان شهرو بختیاری

 

ثبت شده به شماره سریال  176044سایت شعر نو


معنی ابیات :
___________

1- ای خدا نجفعلی که دیروز از دنیا رفت . آیا چشم هایش را در عرش باز کرده است یا خیر

2- خدایا هیچ کس را نمیخواهی  از این به یعد به جای خودت بگذاری ؟ جبرئیل مثل آن وقت ها با تو در تماس هست یا خیر

3- راستی حال حضرت یعقوب چطور است . آیا پاک سر وقت دواهایش را میخورد .

4- از زلیخا خبر داری که با یوسف چه می کند . باز  پرچین می کند موهایش را یا نه

5- حضرت نوح نبی نیست . پیدایش نیست . هنوز هم هوش و حواسش سر جایش هست یا نه

6- پدر سلیمان ( داوود ) باز هم از چشم های کال برایت می خواند . آیا گوشه ی عرش گوش می کنی صدایش را یا نه

7- برادری کردن موسی با هارون  هنوز هم هست  , برای دل تو عصایش را مار می کند یا خیر

8- حوا بی غرولند حرف آدم را گوش می کند ؟ آیا هوس خوردن ممنوعه با او هست یا خیر

9- آن کسی را که میراث خور مال و منالت کرده ای ( صاحب زمان ) آیا رختش را توی دنیا پهن می کند یا خیر

10- آن کسی را که از بر خودت راندی ( شیطان ) آیا دسیسه باز هم می کند . آیا دست غیبی تو بیخ گردنش هست یا نه

11- حال نمرود چطور هست . با پشه چه می کند . کسی هست تا زیر بغل او را بگیرد یا خیر

12- می گویم از دیوانه گری های مُلا ( ملا نصرالدین ) چه خبر داری . دیوانه که می شود کسی از خنده غش می کند یا نه

13- آیا زال باز هم پر سیمرغ را به پر شالش دارد
آنجا بر سر آتش پرهایش را می پرزد یا نه

14- آیا رستم فرخزادت جنگ و دعوا می کند . لشکر او صف به صف سپاه سعد ( سعدوقاص ) هست یا خیر

15-  جام کیخسرو آنجا هنوز هم به دستش هست .  توی کاسه بیژن را توی چاه می بیند یا خیر

16-  گنج قارون را ... خدایا نه که با خودش برده است . آنجا باز هم حرص پول هایش را می خورد یا نه

17- اینجا که هیچ کس دل خوشی از شهرو ندارد . آیا آنجا کسی هست که بگویند شهرو شناس هست یا خیر


____________________

ماخذ :
 وبلاگ ( من فریاد توام ) شادان شهرو بختیاری
____________________


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:25 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8806/Bakhtiar3-22-6-88-at.jpg

غزل بختیاری


***
هیچ هـوشِت هِـده وَختی ایـدِراهـی از مــــال
چندتــا چی مُنِه دامُـرده ایـرِن از حس و حـــال

هیچ دونی که تو وَختی به خَوی شَو  تـــا صُو
چی کموتــر دل ِ مو سیت ایزَنِــه هِی پَر و بال

هیچ وابیـده کُنی پُـرس کـــــه آخـر دَمه حَـوش
سی دِلِ کینِـه کـــه دارِن ایکُنِن هِی جَر و قـال

وَختـی خـواهـی بِــدِراهــی زِ  مِنـه مــال بـگـو
تــا بیـــارُم دَمِه حَوشِـت بِـزَنِـه سیـت تُشمــال

اَر دِلِـت وامُـنِـه  ای رِکِــه  کِشیــدن , چِـنِــه پَ
بَعــد از او روز کــه وَنـدی مِنِه رو سیم دَسمال

بی وفــایـی زِ تُنِـه , وَرنَـه تــو خُت سِیـل بِـکُن
چــارده سـالـه کــه دَسمـالِتـه دارُم  پَــرِه شال

بُردی شَهرونِه زِ ویرِت ,ولی کاشکی ایدیـدیس
هِنی اَم , هِی گُلُمی هِی ایخُوِه سی تیه کال

***

از شادان شهرو بختیاری

 

ثبت شده به شماره سریال  199426سایت شعر نوتــرجـمــه ابیات :

***

۱- هیچ حواست هست وقتی از خانه بیرون می آیی / چند نفر مثل من ِ مادر مرده از حس و حال می روند
2- هیچ میدانی که تو وقتی شب تا صبح به خواب هستی / مثل کبوتر دل من برایت پر و بال میزند
3- هیچ شده است که به پرسی که آخر دم حیاط / برای دل کیست که جنگ و دعوا می کنند
4- وقتی میخواهی از خانه ات بیرون بیایی بگو / تا  تُشمال ( نوازنده ی سُرنا و دهل ) بیاورم  دم ِ حیاطت بیاورم  و برایت بنوازد
5- اگر دلت با من هست این لج کشیدن دیگر چیست / بعد از آن روز که دستمالت را برایم در رودخانه انداختی
6- بی وفایی از توست . وگرنه تو خودت نگاه بکن / چهارده سال هست که دستمال تو را پر شال گذاشته ام
7- شهرو را از یادت برده ای , ولی ای کاش او را میدیدی که هنوز هم برای آن چشم کال ( هِی گُلُمی ) می خواندمعنی برخی لغات
-

وَختی = وقتی
ایدراهی = در می آیی . بیرون می آیی
مال = به معنی خانه ( در زندگی عشایری معنای دیگری هم دارد و آن اطلاق می شود به چندین  بُهون یا همان سیاه چادر که متعلق باشد به افرادی که پیوند نسبی با هم دارند . مثلآ وقتی می گویند مال آشهباز یعنی محلی که شهباز و بستگان نسبی و سببی اش در آن زندگی می کنند )
چی = مثل ِ
چی مُنِه = مانند من
ایرِن = می روند
شَو = شب
صُو = صبح
چی کموتر = مثل ِ کبوتر
سیت = برایت
وابیده = شده است
کُنی پُرس = پُرس کُنی ( بپرسی )
حَوش havsh = حیاط . دمِ حَوش یعنی در ِ حیاط
سی دل ِ کینِه = برای دل کیست که
جَر و قال = دعوا ,  داد و بیداد کردن
تُشمال = نوازنده ی ساز و دهل
ار دلت وامُنه = اگر دلت با من هست
ای = این
رِکِه  reke = لج , رکه کشیدن یعنی لج کشیدن
چِنه پَ = چه است پس ( پس چیست )
مِنِه = توی ِ
رو roo = رود , رودخانه
سیم = برایم
دسمال = دستمال
سیل seyl =  نگاه کردن را گویند
سیل بکن = نگاه بکن
دسمالِتِه = دستمالت را
ویرت viret= یادت , خاطرت
ایدیدیس = می دیدی اش
هِنی اَم = هنوز هم
هِی گُلُمی = یک از آهنگهای معروف و محلی ایل  بختیاری
ایخُوِه = می خواند
سی = برای
تیه کال ( تی یِه کال ) = چشم کال .... بختیاری ها به چشمی که رنگ معمول را ندارد کال ( نارس ) می گویند . مثل رنگ آبی و سبز و دیگر رنگها ...

____________________

ماخذ :
 وبلاگ ( من فریاد توام ) شادان شهرو بختیاری
____________________دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:26 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

غزل بختیاری

***

رَهـدِه بیــدُم  سَر ِ  اَو  تــــا بِگِــرُم  دَست نمــاز
تـیم رِکِست  داشتی  ایکِـردی  پَـلِ  پُرپیتِتِ ِ واز

خُت ِ زِیدی بـه  او رَه , یعنی که هوشُم بات نی
زیـــرِه  مِـرزِنـگ  وَرَنـــدازُم  ایـکِــــردی  وا  نـــــاز

تــا کـــه رَهدی , مو  وُریستادُم  و  قامت بَستُم
مَندِه بیـم , قبله خُدا "  ری بـه تُنِه یــا  به حجاز

اِی دُوَر "  ... دُهــدَرِ  کینی ...  نِمِکِت تُــم  دارِه
وا عَسل خــاک  تُنِه  مَـر  کـه بشِشنن  وا  نــاز

روزی  صـدتـــا  کُـرِ  دامُـردِنِــه  کـــــارون  ایبَــرِه
عـاشِقِت  هــر کی  ایبـو ,  یــا سَر ِ پُهل ِ اهـواز

اَر کـــه  تی دیــــدِنِ  شَهرونــه  نـــداری بِگو بِم
تــآ کُنُم جَعم جُل و جـام و  بِــرُم  سی شیــراز


***
از شادان شهرو بختیاریثبت شده به شماره سریال  201162سایت شعر نو 
ترجمه ی ابیات :
___________


1- رفته بودم کنار آب تا وضو بگیرم / چشمم افتاد و تو را دیدم که موهای  پرخم خود را باز میکردی .
2- خودت را به آن راه زدی که حواسم به تو نیست / زیر مژه با ناز من را ورنداز میکردی
3-تا که رفتی , من برخاستم و قامت بستم / مانده بودم که خدا , قبله رو به توست یا به حجاز
4- ای دختر " دختر کی هستی که نمک تو طعم دارد / با عسل مگر خاک تو را با ناز ورز داده اند
5- روزی صدتا پسر مادر مرده را کارون با خود می برد / هر کسی عاشق تو می شود روی پل اهواز می آید .
6- اگر چشم دیدن شهرو را نداری به من بگو / تا رختم را جمع کنم و بروم برای شیراز ....
(( .... ای روزگار .... ))  معنی برخی لغات :
______________

رهدِه بیدُم = rahde bidom رفته بودم
بِگِرُم = begerom بگیرم
دست نماز = وضو ( بختیاری ها به وضو گرفتن می گویند دست نماز )
تیم = tim چشمم
رِکِست =rekest  افتاد  (( این فعل ( رکست )  فقط برای چشم بکار می رود هنگامی که ناخواسته چشم چیزی را ببیند ))
پَل = pal مو , گیسو ( pale = گیسوی ِ )
پُر پیت = por pit پُر چین و خم ( por pitet = پر از چین و خمت )
واز = vaz باز
خُت = خودت ( خُتِه = خودت را )
زِیدی = zeydi زدی
بات = bat باهات , با تو
نی = ni نیست
مِرزِنگ = merzeng مُژه
ایکِردی = ikerdi میکردی
وا = va با
وُریستادُم = voristadom برخاستم
منده بیم = مانده بودم
ری = ri رو
تُنِه = tone تو است ( ری به تُنِه = رو به تو است )
دُوَر = dovar دختر
دُهدَر = dohdar دختر ( در گویش بختیاری چندین واژه به معنی دختر هست که برخی مخفف هستند . )
(( دُوَرdovar  - دُهدَرdohdar  - دُرdor - ماینه mayne- ))

تُم = tom طعم ( این کلمه فارسی اصیل است . عربی نیست . در زمان هخامنشیان و ساسانیان اعرابی که در بین النهرین بودند چون تحت تاثیر فرهنگ و زبان ایران باستان بودند بسیاری از واژه های پهلوی را ریشه ی زبان گفتاری خود قرار دادند و واژه های دیگری را ساختند . برای مثال ( رَد rad = به معنی رد شدن و عبور کردن و گذشتن را ریشه قرار داده و کلماتی با معانی مختلف استخراج کردند ( تردد  , ارتداد , مرتد , و ... ) و اما در مورد واژه ی ( تُم ) این کلمه پهلوی را اعراب  از ما گرفتند و با تغییر بعد از اسلام به صورت (طعم ) به خورد خودمان دادند . بسیاری از کلمات عربی ریشه ی فارسی پهلوی دارند .

بِشِشنن = besheshnen ورز داده اند  ( ریشه ی آن شِشن sheshn است به معنی ورز )
کُر = kor پسر ( kore = پسر ِ )
دامُردِنه = da mordene مادر مرده را ( da = مادر )
کارون = رودخانه ی کارون ( کارون - کارَن - قارن ) نام یکی از سرداران ایرانی در زمان باستان .
ایبَرِه = ibare می برد
ایبو = ibo می شود
یا = yd  می آید  ( ya مخفف iya , iyahe  می باشد ) در گویش بختیاری مخفف ها کاربرد فراوانی دارند .
پُهل = pohl پُل ( اصل کلمه ی ( پُل ) همان ( پُهل ) است که در فارسی پهلوی ساسانی مورد استفاده بوده و بعدها به مرور زمان تبدیل شده است به پُل . دزفول نام شهریست در خوزستان . در قدیم به آن ( دژ پُهل ) می گفته اند . دزفول معرب ( دژ پُهل ) است .
اَر = ar اگر ( بختیاری ها به ( اگر ) می گویند ( اَیَر ayar ) ( اَر ar مخفف ayar هست )
تی ti = چشم
شهرونِه = shahrone شهرو را
بگو = bego بگو
بِم = bem به من ( در برخی موارد آنرا   bom هم تلفظ می کنند )
جعم = جمع
جُلُ جا ( جُل و جا ) jolo ja  با کنایه به معنی رخت خواب و جا و مکان  است .
برُم berom = بروم
سی = si برای

____________________

ماخذ :
 وبلاگ ( من فریاد توام )
شادان شهرو بختیاری
____________________


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:27 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
http://s6.pcocdn.net/gp/zomorrod1391-eb5f73b7-b-hgglbt95i4.jpg


غزل بختیاری


***

اول ســال گُدی   یـام  و  ایپُـرسُــم  حالِـت
آخـــر ســـال ِ  چـه  وابـی  بِه  دَرآ  از مالِت

نه مَرَق مَنده به جونُم , نه رَمَق مَندِه به پام
تـو بِگو کیـنِـه بِفِـشنُـم کــــه بیـــــا دُنبــالـت

گُــدِنِــه دوش کَــدِت بَستی و خُو بـازِسـتـی
دل ِ کیـن بُـردی , اِدی قِـر مِنِه سَر دَسمالِت

اوچـو اِی کاش که بیدُم بِه یِــه هَـلپِـر درجــا
لَچَکِت کَـنــدُم و ایـزِیــم  بـه سَرِ تُشمــالِـت

بِه پَلِت پیت نَوَن , اَر کـه  اِخوای پیت بِدیـس
نَفِـشـارِس  کـــه  دلُــم هِد مِنه  او  مِنگالت

وای از او نـــاز  کـه ریـسِـه  زِ کَــد ِ بـاریـکِـت
وای از او فتنه کـه بــارِه  ز ِ  تی یـای ِ کالِت

ز ِ خُدا مَـر کــه بِخواه عُمر ِ دوباره " شهـرو
بــه غــزل وصف کُنـه  کُنـج ِ لَـوِت  او خالت

***


اشعار لری شادان شهرو بختیاری

ثبت شده به شماره سریال  201765سایت شعر نوترجمه ابیات :
_______

1- اول سال گفتی می آیم و حالت را می پرسم / آخر سال شده است , پس چه شد ؟ از خانه ات بیرون بیا.
2- نه شیره ای به جانم مانده است و نه توانی به پاهایم / تو بگو چه کسی را بفرستم که به دنبالت بیاید .
3- گفته اند که دیروز کمرت را بسته ای و خوب رقصیده ای / دل چه کسی را برده ای که دسمالت را بر روی سر تاب می دهی
4- ای کاش من آنجا بودم و در جا با یک خیز / لچک تو را بر میداشتم و بر سر تُشمال ( نوازنده ی ساز ) می کوفتم
5- به موهایت پیچ و تاب نده , اگر میخواهی بتابانی اش / فشارش ندهی که دل در گیسویت است .
6- وای از آن ناز که از کمر باریک تو می ریزد / وای از آن فتنه که از چشم های کال تو می بارد
7- مگر ( شهرو ) عمر دوباره ای از خدا بخواهد / تا آن خالت را در کنج لب به غزل وصف کند .معنی برخی لغات :
__________

گُدی godi = گفته ای
یام yam = می آیم ( yam مخفف iyam و iyahom است )
ایپُرسُم iporsom = می پرسم
چه وابی = چه شد
به درآ = بیرون بیا
مالت = خانه ات ( مال = خانه ) در زندگی کوچ نشینی به  محل زندگی هر کدام از کوچندگان دربهون و سیاه چادر مال می گویند
مَرَق maragh = شیره
منده mande = مانده
رَمَق ramagh = توان , نیرو
کینه kine =  چه کسی است
بِفِشنُم befeshnom = بفرستم
گُدِنِه godeke = گفته اند
دوش dosh = دیروز ( در مواردی دیشب هم معنی می دهد )  ( دوش شَو doshav = دیشب )
کَدِت kadet = کمرت را ( کَد kad = کمر )
خُو khow = خوب , قشنگ . زیبا
بازِستی bazesti = رقصیدی ( باز baz = رقص " بباز bebaz = برقص  " باز ِ baze = می رقصد
کین kin = چه کسی
اِدیEdi = می دهی (( این کلمه مخفف "( ادهی Edehi) و ( اِیدهی Ebehi)  است ))
قر gher = تاباندن , چرخاندن ( قر ادی = تاب می دهی ) می چرخانی
اوچو = آنجا
هَلپِر halper = خیز برداشتن و حمله کردن
لچکت = لچک تو را
کَندُم kandom = می کندم
ایزِیم E zeym = می زدم
تُشمالت = تشمال تو ( نوازنده ی ساز سرنا و دهل )
پَلِت ( پل + ت ) palet = موهایت
پیت pit = پیچ ,تاب , خم
نَوَن navan = نینداز
اَرکه = اگر که
اخوای E khay = می خواهی (( اخوای مخفف ( اخواهی) و (ایخواهی ) است ))
بِدیس bedis بدهی اش
نفِشارِس = فشارش نده
منگالت ( منگال + ت ) mengalet = موهایت . گیسویت
ریسِه Rise = می ریزد
باره Bare = می بارد (( مخفف ( اباره ) و ( ایباره ) است ))
تی یای ِ tiyaye = چشم های ( تی = چشم , تیا = چشم ها )
کالت = نارست ( تی کال =چشم کال و ناترس . هر چشمی که رنگ غیر معمول دارد مثل سبز و آبی و غیره .. را بختیاری ها کال می گویند )
مَرکه = مگر که

____________________

ماخذ :
 وبلاگ ( من فریاد توام )
شادان شهرو بختیاری
____________________

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:28 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاریغزلی

با گویش بختیاری

اِی  مــــاه  دُوَر   دانـــــهء  دُر         
دیندایِ خُت هِی نَكَش  دلِ كُر

 هیــچ  وا  دلِ مــو تــا  نِكِردی        
تــا وقتـــی  بییِت  بـــی تظاهر

 هَر شَو به خیال تو خوُشُم مو        
غیــرِ یُـــو نَمَندِه  سیم تفــاخر

 بُــردی دلِ مُــو بــه نـازِ غمـزه         
از عشق تـــو كِی سیر اِبـو لُر
       
 وِندی  بِـــه دِلُـم  داغ  هجرون        
اُولحظه كـــه بیم زِعشقِ تو پُر

 وُرگَـرد و بپـرس حــــــــال زارُم        
وّرنَــه كـــه  چو تَش ایگِـرُم  گُر

 تــا وقتی هِیِه تی یام پُرهَرس       
هیهات  اَیَــــر  بِــرُم   چُغــــاخُر

 هركس به خَوِخوشِ چو شهـرو       
از خَــو  نَپَــرِه بِــه یِـــه تَلَنـــگُر


شادان شهرو بختیاریماخذ : پروفایل شادان شهرو
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 آبان 1392 11:58 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

http://cend.net46.net/photos/5063089b08df.jpg

غزلی

با گویش بختیاری

صد کرشمه ریــــزد از حسن نگــــــارم بر زمین
چـــون زمین ای کـــاش بـــودم فرش راه نازنین

تــا بِـــرَهـــد مِینا بَنَفش تیه کـــال دوش از وَرُم
روز مُــو وابیـــد شَو , دل اُسگُورو وابــی زِ خین


گر به روضه پانهی با آن دو چشم نیمه مست
شیــــخ در مـــــدح تــــو گوید شادباش و آفرین

بِنیَـرُم هــــرچــــه بـــه اُو زُلــــف کِـرِنجت بیشتر
بــــاوَرُم ایبو ایسا هــــم جون ایدین هــم ایبَرین


کــــم نمی آیـــد تـــو را در ایــــن غریبی و ملال
گوشۀ چشمی نمــــایی بــــا من خلوت نشین


اَر زِ حُسنِت کــــــــم نیبوهه از دلِ زارُم بـپُـــرس
اَر زِ نـــازِت کـــم نیبوهه حـــــال و روز مون بِوین


دیگــــر از نـــاز بتـــان پــــروا نبایـــد داشت چون
می تــوان ارزان خریــــدن نـــاز مهرویـــــان چین


مَر چِتِــه سیچــه چینو بی تـاب رَهـــدِن وابیـدی
بخت بُووت وامُو نکُن لج بخت بُووم تِی موبشین

این چنیــن کــــه شیخ سودای بتان دارد به سر
تــرسم آخــــر کــــذب بــاشد جنت و خُــلد برین


چی سکنــدرخـــان بــاوادی نشینُم تی به رَهت
اَر بـــه سروَقتِ مـــو وُرگردی تو چی نوش آفرین


پیش از ایـــن ســــودای دین ناب بودی در سرم
خود چه خواهـــد شد نمیدانـــم خدایا بعد از این

هرکــــه چی شَهرو به عُمرِس تیرِ مِرزِنگِ تو خَرد
غـــــم نـــــداره اَر بِمَهنه انفــــــرادی مِـــن اِویــن
شادان شهرو بختیاریماخذ: سایت شعر نو


ثبت شده به شماره سریال  112222سایت شعر نو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:31 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

http://cend.net46.net/photos/081c174f5913.jpg


غزلی با

گویش بختیاری

 

داغُمـِـه تـــازه نکُـن کُـــر , کــــه سَراپــــا دَردُم

هیشکی تی بـــه رَهُم نــی که بِخوام وُرگردُم


ای دُوَر تـون بـــه خُدایی کــه بـــدادت تیه کـال

مَر نیبینی کــــه زِ عشق تــــو مریضُـــم , زَردُم


تـــا بـــه تی کـال تو وُسته سر و کارُم هر شَو

خَو ایبینـوم کــــــه ز دیفـــار تـــو مـــو وُرچَــردُم


دوش رَهــدُم بـــه چُغــاخور کـــه دلُــم وا وابــو

همه وا یَک خَش و خوش بیدِن و گشتن مردُم


هرکسی دست هُمیلایی به دستس بید و مو

حَرس  ایـرِهدُم  زِ تیـــــام , حسرت دل ایخَردُم


مـــو نـــدارُم گِلــه از بخت بــد و طالــع شـــوم

گِلـه دارُم مُــو  از ای عشق جُنـــون پــــــروردُم


جــان *شهرو * تــو  ز دست مُو نکش دامنتـه

پــا  زِ عشق تو  مُو ار پس بِکَشُم  نــامـــــردُم

 

شادان شهرو بختیاری

ماخذ سایت شعر نو


ثبت شده به شماره سریال  121879سایت شعر نو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:32 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری


کربختیاری/عکسهایی از لهراسب مومنی عکاس وگرافیست ایذه ای


غزلی

با گویش بختیاریمی کِـــرِنــجِ  لَــو انــــاری  بی خَــوَر  رَهدی کُجه
پَل بُریـــده وَنـــدی آخــــر تُخــــم شَر  رَهدی کُجهای چه فِنگی بی که وَندی و گُرُهدی چی شِکال
سیچه مُون کِـــردی کَلو  و  در به در  رَهدی کُجهبی خَــوَر رَهدی دلُــــم بی تـــاو کِـــردی آل بَـرات
زانووام  از حَرس وابیـن خیــس و  تَر  رَهدی کُجهتــا کــه تُشمال ایــزَنه  زَنگَـــل ایبـــازِن  پــا  بُهون
وات ایگُوم  مِرزِنگ سیاه ,خورشید بر  رَهدی کُجهتَش گِرِهــدُم تــا بِـرَهـدی تَش  بــه مالِـت ایوَنُــم
اِی دُوَر   روزی  بِفَهمُــم  مُــو   اَیَـــر  رَهدی کُجهکس ندونـه غیـر خُت داری تــو چند تــا تی به رَه
کِـردی  صَد دل سوهـدِنِه  لَت و لَوَر  رَهدی کُجهدل اَیَـر کُـه  بُـو ایـرُهـمِه ,دل مُو که نیدِه زِ سنگ
تــا  نَـرُهمِستُـم  بیـــــا , آخِــه  دُوَر  رَهدی کُجهباوَرُم نیبو کــه سی هیـــزُم کَـدِت بَستی  به ناز
مَر بَچه گــول ایــزِنی , تـو  بی تَــوَر  رَهدی کُجهمُـــو دِلُـــم کــاردین تَحـلِه, تـــو دلت چی انگبیـن
بَخت بُووت,مِینا بَنَوش,مُنجُق به سر رَهدی کُجهدُهدَرِ ایـلی  نَتـرسی  از شَو  و  شَوگَــرد و  دُزد
جون شَهرو راس بِگو , زیدی بــه در  رَهدی کُجهشعر از

شادان شهرو بختیاریماخذ : سایت شعر نو
ثبت شده به شماره سریال  122845سایت شعر نو

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:33 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاریغزلی

با گویش بختیاری


تــا بِدیمِت بــه سَرِ اَو دلُــــم از سینــه گُرُوهد

کُر یِه جُم اَو بده بِم مَرنیبینی بُوو مونه سوهد
53.gif
نرگس بــاغ ارم گرچه کـــه مشهوره بـــه نــاز
تِـی دوتــا نـرگس کالِــت  نَتَره  عشوه فُــرُوهد
53.gif
سَـــرو شیـــراز بدیــد او کَــد و بـالات و هِمی
دِنـدُواسه  سَر لَو ناد  و  زِ  رَشکِـت  لَـوِه کُوهد
53.gif
کُـرِ بُـووم نیــم , کَپَــر اَر دَمـه حَـوشِـت نَــزَنُـم
هیچ هوشِت به مُو هم هِد که مِنه اَفتَو پُـوهد
53.gif
سیچه مُـو  رَشک به خیــاط  پــدر سَی نَبَـرُم
که کَدِت کِرد وَرَنــداز و  سی تـو  دامــن دُوهد
53.gif
پاتــه هرجـــا کــه بِنی بــاغ و بهشتُم اوچونه
وا لَچَـک  پات بِـوَنِـن  حــوری یَلِ  گَـردن لُـوهد
53.gif
تو دُورو گـو  کـــه زِ حــالِ دلِ مُــو   بی خَوَری
حالِ شَهرونـه مَیَـر بـاد سحر سی تـو  نَگُوهد


شادان شهرو بختیاری***
ماخذ : سایت شعر نو

ثبت شده به شماره سریال  139900سایت شعر نو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:34 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
http://biliboom.com/pages/106/aa003/03.jpg

غزلی
با گویش بختیاریخَـوپِـلا دیــم  یِـه کِموتَـر بی " گُرُوهد از چنگ دال
روز بعدس تـون بدیــدُم  وا  دوتــــا  جــــادوی کال

سی دل مــــا هــــم کــــه وابیــــده دُوَر ریتـه نَگِر
مَــر نـــدونی کــــه پِیُمبَـر یک نظـــر کِــــردِه حلال

تـــا خُـــدا بسته کَــدِت بــا نــاز بــــاور کُن که دی
چی تــو  دی پیـــدا نیبـوهه مـن وُلات چـــارمَحال

از پَــرَک نــادن بــه نُفتت مثــل روز معلومه سیــم
فتنه ای داری مِنِه سر , خُـونــدُم از تیگِ تـــو فـال

تُـرک شیــــرازی تـونِـه دیـــد و لَـچَـک از سر بِـوَنـد
چَشم کالِـت تــا بِدیـن کشمیری یَـل  رَهدِن زِ حال

حَـرس اَوُه  مِن تی خُـدا نا خُس به تی کال تو دی
قطره ای حُرسِس تُـکِست کُنـج لَـوِت وابیـد خـال

غیر مُو بُوو سُوهده هیشکی تا به حــالا بت گوده
رَهدِنت  چی کَوگِ مَسته  دلبــریتَم  چی شِکــال

هیــچ هوشُم نیــده وا خُم تــا که هوشُم وا تُـونه
ایــل کِرده کوچ و مُو خُم تَک هِمی مَنــدُم بـه مال

دل ایغارنِه بِـم کـــه بِهلُم تـــــا بِمَهنُـم  مِن  پَلِس
ایـهِلارنِـه  عقــل وام  شَهرو بِگِــر گـــوشِس بِمال

مَر نخُونـدی وا سیــاوَش عشق سودابـه چه کِـرد
عشق اَیَـر عشقه فقـط تهمینه داشت وا  پـور زالشادان شهرو بختیاری


ماخذ: سایت شعر نو

ثبت شده به شماره سریال  123575سایت شعر نو

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:35 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

http://static.panoramio.com/photos/original/10204967.jpg


غزلی

با گویش بختیاری


دُهـدَر اِر کـِلمِــن سیــاه بـو هوش و اقبالِس خُوِه
نرگس شهلا چِنِه ..!! نرگس   فقط   کالِس خُوِه

غیـــر از اُو زُلـف ِکـِرِنجی کـــه ئی یوفتـه سرتیات
کُنجِ لَوو هـرکس نی یَشتِت گُد که اُو خالِس خُوِه

مَــر نــه کـــه شیــرین زِ حــال کوهکن بی با خَوَر
سیــچــه نیپُـرسـه بِبینِـه مُـــرده یــــا حالِس خُوِه

کُـــر  وضــو داری وُری فـالی زِ (حافـظ) سیم بِگِر
چـون ایـگُن کــاکـــوی شیــرازی ِ مـا  فالِس خُوِه

وا تـونُوم سازی وُری شالت ببند هُف کُن به ساز
پَـل بُــریـدا خُـوو  ایبـــازِن وَخـتـی تُشمـالِس خُوِه

ای دُوَر هــرکس تـونِـه دی , دی خُــدانِه بنده نید
مـــاه چــارده اَر کـه بــوهِه چــــارده سالِس خُوِه

پِنـگ رِکِـن  کِــــردِه  پـلنـگ تـی یَلِـت قلــب مُـونـه
مُون جَهَندَم ..هُون بپُرسین دست و پِنگالِس خُوِه

چنــد سـالی هِـد که ازِ عشقت کفن کِـردُم به وَر
جــونِ شهرو , حــرف بــزن , بنیَر که متقالِس خُوِه

دوش رَهـدُم تــا بِپُــرسُم حالِسه .!!! ری زِم گِـرِهد
زیـــرِ لَـوو , رَهد و گُدَک , عـاشــق فقـط لالِس خُوِه


اشعار لری شادان شهرو

 

ثبت شده به شماره سریال  139590در سایت شعر نوتـرجـمــه :

1- موهای دختر اگر سیاه باشد هوش و اقبالش خوب است / نرگس شهلا دیگر چیست !! نرگس فقط کال آن خوب است ( نرگس کال = چشم )

2- به غیر از آن زلف پز شکنی که روی چشمهایت می افتد / هرکس به کنج لبت نگاه کرد گفت که خال او خوب است

3- مگر نه که شیرین از حال کوهکن باخبر بود / برای چه نمی پرسد ببیند که او مرده است و یا حالش خوب است

4- ای پسر اگر وضو داری برخیز و فالی از حافظ برایم بگیر / چون می گویند کاکوی شیرازی ما فالش خوب است

5- با تو هستم ای سازی برخیز و شالت را ببند و در سازت بدم / این گیسو بریده ها خوب می رقصند وقتی که تشمال ( نوازنده ) خوب باشد ( خوب بنوازد )

6- ای دختر هر کس تو را دید دیگر خدا را بنده نمی باشد /  ماه چهارده ( معشوقه ) اگر چهارده ساله هم باشد خوب است

7- پلنگ چشمهایت ه قلب من پنجه انداخته است / مرا به جهنم اورا بپرسید ببینید دست و پنجه اش خوب است ؟

8- چندسالی هست که از عشقت کفن به تن کرده ام / جان شهرو حرف بزن  خوب نگاهش کن ببین متقالش  خوب است

9- دیروز رفتم تا حالش را بپرسم . روی خودش را از من گرفت / زیر لب میرفت و می گفت که عاشق لالش خوب است


***************************************
معنی برخی لغات :
دُهدَر = دختر
کِلمِن سیاه = سیاه مو ( کلمن = موی انبوه را گویند )
خُوِه = خوب است
چِنِه = چی هست
نرگس کال = چشم کال ( کال = در  بختیاری به چشمهای رنگین کال می گویند ) / کالِس = کالش , کال آن
زلف کِرِنج = موی پرشکن
ئی یوفته = می افتد
تیات = چشم هایت
لُوو = لب
نی یَشتِت = نگاهت کرد - وراندازت کرد . بختیاری ها نگاه کردن با دقت را می گویند نی یشت . بنیر هم از همین ریشه است
گُد = گفت
خَوَر = خبر
سیچه = برای چه ( سی = برای )
نیپُرسه = نمی پرسد
وُری = برخیز - پاشو -بلندشو ( وُرچَرد = بالا رفتن )
سیم = برایم
بِگِر = بگیر
ایگُن = می گویند
واتونوم = با تو هستم
هُف کُن = فوت کن - بدم ( هُف = فوت )
پل بریده = گیس بریده -( پَل = مو ) در بختیاری واژه های زیادی به معنای مو بکار میرود . ( می = مو  ,  پَل = مو  ,  زلف = مو  , کِلمِن = مو  , طُرنه = مو ) هر کدام از این کلمات  بستگی به جمله ی آن کاربرد دارد .
ایبازِن = می رقصند
تُشمال = نوازنده ی ساز و دُهُل
تونه = تو را
دی = دید ( با همین تلفظ به معناهای دیگری هم بکار میرود )
دی = دیگر
دی = دود
خُدانِه = خدا را (تلفظ ( نِ ) نِه = در اخر کلمات بختیاری به معنی ( را ) می باشد و حرف ربط است
نید = نیست
بوهه = باشد
پِنگ رِکِن = پنجه انداختن ( پنگ = پنجه , رِکِن = خراشیدن )
تی یَلِت = چشمهایت ( تیات = چشمهای تو )
مون = مرا ( مو = من )
هون = او را ( هو = او )
جهندم = جهنم
پنگالس = پنجه اش ( انگشت هایش )
هِد = هست
به وَر = به تن ( پوشیدن منظور است )( ور = تن )
بِنیَر= ببین ( دیدن با دقت ) ( نی یشت هم همین معنی را میدهد )
متقال = پارچه سفید معروف
رَهدُم = رفتم
زِم = از من
گِرِهد = گرفت
رَهد = رفت
گُدَک = بگفت ( گُد = گفت )

گویش لری بختیاری ریشه در پارسی پهلوی ساسانی و هخامنشی دارد . یعنی بیشترین لغات این گویش همان تلفظ های باستانی هستند . علاوه بر اینها لغاتی از زبان اوستایی ( به خاطر دین زرتشت و کتاب اوستا ) در این زبان هست . همچین تعداد زیادی از کلمات از زبانهای پارتی ( اشکانی ) و عیلامی ( بومیان این منطقه ) در این گویش یافت می شود .
علامت جمع در گویش بختیاری با فارسی فرق اساسی دارد . همچنین در این گویش مصوت هایی هست که در فارسی معیار وجود ندارد .
گویش لری بختیاری شاخه ای رو به رشدو جدا از فارسی امروز هست و نباید آن را لهجه ای از فارسی امروز به حساب آورد زیرا
تفاوت های دستوری زیادی بین  آن دو  وجود دارد.نقطه ی اشتراک فارسی امروز با گویش بختیاری فقط در هم ریشه بودن منشاء آن  است .


16.gif

شادان شهرو بختیاری

ماخذ : سایت شعر نو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:37 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاریغزلی

با گویش بختیاری

نـیـکُـنُــم زَهـلـــه  دِرآرُوم  دِلُـــم  اَز  اُو  پَلَلِس
سر و گوشِ دِل ایجُمنِه دی یِه نی چی اَوَلِس


ایـگُـوهِن سَـرو بــه بــالای تــو مَهنِـه چـه بِگُم
بِـل بیـنُـم راست ایـگُـن , واستـا عزیزُم بَغَلِس


سیل کُن دُر که کُجِه گـُنج عسل کـِردِه به کُه
شک ندارُم که چی کندوی ِ لَوِت نی عَسَلِس


دوش آخـوند محــل منـع دلُــم کِــرد  زِ عشق
خواستُـم مُست بِجُـمنُـم مِنِـه اُو تیـگ ِ چَلِس


آلِ   اُو    دُهـــدَرِ  اَرمَن   بـِبـره    وا   نُـفـتِـس
حـالِ فرهادِ  نی پُرسِه , چِسِه مَر زِیدِه هَلِس


تیــرِ مِـرزِنــگ سیــاهِـت دِلُــمـه خیــن کِـــرده
وا دِلِ خُم چه کُنُم  وَختی  ئی یــاهه اَجَلِس


کــافــری اَر دَرِ حَوشِت نَکُنــی  واز  بــه  ریــم
کُجِنِه دارِه  کــه شَهرو  بِــرِه  وا  پــایِ شَلِس
شادان شهرو بختیاری


ثبت شده به شماره سریال  140739در سایت شعر نو


تـــرجــمه :
________

1- جرات نمی کنم دلم را ازخم موهایش در بیاورم / سر و گوش دل می جنبد و  دیگر مثل اولش نیست

2- می گویند سرو به بالای تو می ماند , چه بگویم !! / عزیزم کنارش بایست  بگذار بینم راست می گویند

3-  نگاه کن دختر ببین که زنبور ها کجا در کوه عسل کرده اند / شک ندارم که عسلش مانند کندوی لبت نیست

4- دیروز روحانی محل مرا از عشق منع کرد / می خواستم  مشت  را به گودی پیشانی اش بجنبانم

5- دختر ارمن ( شیرین ) را آل ببرد با آن دماغش /  حال فرهاد را نمی پرسد , مگر چه اش  می باشد , نکند که هُل او را زده است ( هَل = موجودی افسانه ای در باور مردم )

6- تیر مژگان سیاهت دلم را خون کرده است /  با دل خودم چه کنم وقتی می بیند اجلش می آید


معانی برخی لُغات :
______________

نـیـکُـنُــم= نمی کنم
زَهـلـــه = جُراَت
دِرآرُوم = دربیاورم
پَلَلِس = موهایش
ایجُمنِه= می جنبد
دی یِه = دیگر
چی = مثل
ایـگُـوهِن= می گویند
مَهنِـه = می ماند
چـه بِگُم = چه بگویم
بِـل بیـنُـم = بگذار ببینم
ایـگُـن = می گویند
واستا = بایست
بَغلِس = کنارش
سیل کُن دُر = نگاه کُن دختر
دُر = دختر (( در گویش بختیاری کلمات زیادی هست که معنی دختر می دهد . مثل : دُر - دُهدَر -دُوَر - ماینِه  ))
کُجه = کجا
گُنج = زنبور ( زنبورعسل )
به کُه = به کوه
مُست = مشت
بجُمنُم = بجنبانم
مِنه = توی ِ
تیگ = پیشانی
چَلِس = گودش - چَل = گود
آل = موجودی افسانه ای
دُهدَر ارمن = دختر ارمن ( شیرین )
نُفتِس = دماغش
نی پُرسه = نمی پُرسد
چِسِه = چه اش است
مُر = مگر
زِیدِه = زده است
هَلِس = ( هَل ) عبارتی نفرین گونه
مِرزِنگ = مژه
وا دل خُم = با دل خودم
وختی = وقتی
ئی یاهه = می آید
حَوشِت = حیاطت ( حَوش = حیاط )
واز = باز
به ریم = به رویم
کُجِنِه = کجا را
بِرِه = برود
پای ِ شَلِس = پای چُلاغش -پای  لنگش

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:38 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری


http://dl.rasht.us/uploads/13055351441.jpg

غزلی
با گویش لری بختیاری


وا هُـل و زور , خُـتِـه مِـن دلِ مُـو جــــا کِردی
هیچ هوشِت هِده , تا رَهدی چه وا ما کِردی


مُرده بیدُم نَفَسِت خَرد به مُو , جون وُرگَشت
تو , مُـنه زنـــده  بــه انـفــاسِ مسیحا کِردی


خـنـدِنِـه کُنــجِ لَـوِت نـــادی و نــازِن مِنِـه تیت
دَسـتِ نــادی پَــرِ کَــد , بـُرگِـتِــه بـــالا کِردی


ئی هَمه فَـنــد کُجــه رَهــدی و کی یادِت دا
تَش گـِرِهدِه .8.gif. نه که شاگِردی زُلیخا کِردی


چی هُمیــلا چِــه قَـدَر نــاز  و  قشنگه بالات
مُـنـه مفـتــونِ دو چشمــــان هُمیــــلا کِردی


سایِه ی سَرو کَــدِت وَست سَرُم لرسِستُـم
مُنه دامُـــردِنـه  بـَد جــوری تــو شیـدا کِردی


کاشکی وَختی که مِن آیـنـه  ئی بینی  ریته
ریت وابــو کـــه بِگوی عشقُمِه حاشـا کِردی


داد پیـغوم  کـه  نی بُو   زِ  تـو   تـی  وُردارُم
رَهــدی  و  پُشت سَرُم  معــرکــه برپا کِردی


ئی وَسَط سی تو که  بَد هیچ نَوابی شهرو
مُفتی مُفتی کَــد و  بــالامِه  تماشــا کِردیشادان شهرو بختیاری
ماخذ : سایت شعر نو

ثبت شده به شماره سریال  142134در سایت شعر نو

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:38 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری
http://www.cloob.com/public/public/user_data/album_photo/36/105126-b.jpg


غزلی با گویش بختیاری
___________________


فِنـگه باره زِ کَدِت , فیـس نشستـه مِنـه تیـت
مِنه تـی در ننشیـن  زلـف کِـرِنجِـت نـده  پیـت

هیـچ دونی که قشنگ تر زِ تو هــم  هِد بـازم
ئی همه عشوه فروهدِن به خــدا نوبره سیت

دلبـریـنِـه  زِ کـــه آمـوخـتــی  ای غیــرت ایــل
شک نـــدارُم که تو پرورده ی  داتی یا بـوتیـت

ئی دِلُـم پـالــه ی خیـن ِ یِـه پِـرِه نُـوو بـده بِـم
گُسنُمِـه چاره چِنِه , بِل بِخـورُم خیــن و تیلیت

سردیــــــاری بــه یـونـــو  نیـد و پـیـا نیبـوهِــه
هر کـــه چوقا به وَرِس کِرد و به پـا کِرد دَبیـت

هون ایگُن میره که وَختی کَدِه وا مِردی بَست
هیـچ نَهلِـه کــه بـه گوشِـس بِکُنِن زَنگَـل فیت

گُدُمِـس چـی سَیِ پا سوهـده نَکُـن رَم زِ وَرُم
خنده ای کِرد که شهرو چه اگوی تُف مِنه ریت

اشعار لری شادان شهرو بختیاری

ثبت شده به شماره سریال  142378در سایت شعر نو


ترجمه برخی لغات :
______________

فِنگه = فتنه , شراره ی آتش
بارِه = می بارد , مخفف (  اباره - ای باره ) 
کَدِت = کمرت
فیس = ناز , افاده , عشوه
تیت = چشمت
مِنه = توی ِ
تی دَر = چشم در , وسط در حیاط
کِرِنجِت = زلف مجعد  را می گویند  کِرنج  ( زلف مجعدت )
پیت = خم , تاب
نده پیت = خم نده , تاب نده
هِد = هست
ئی همه = این همه
فروهدِن = فروختن
سیت = برایت
دلبرینِه = دلبری را
داتی = ( دا = مادر ) ( پرورده ی داتی = پرورده ی مادرت هستی )
بوتیت = خاله ات
پاله ی = کاسه ی ( پاله و پیاله در لری یعنی ظرف . کاسه )
خینِ = ( با کسره ی نون یعنی خون است )
یه پِرِه نُوو = یک پاره نان
بده بِم = بده به من
گُسنُمه = گرسنه ام است
بِل = بگذار ( بِهل , بِل = هر دو یک معنی میدهند )
تیلیت = خرد کردن نان  مثلآ درماست و یا آبگوشت را گویند
سردیاری = سرشناسی
یونو = اینها
نید = نیست
پیا = جوانمرد , مرد متشخص و جوانمرد
نیبوهه = نمی شود , نخواهد شد
چوقا = تن پوش بختیاری ها
به وَرِس کِرد = به تنش کرد , پوشید
دبیت = شلوار پاچه گشاد بختیاری ها را دبیت گویند
هون = او را
ایگُن = می گویند
میره = مرد ( جنس مذکر )
وَختی = وقتی
کَدِه = کمرش را
هیچ نَهلِه = هیچ نگذارد
گوشِس = گوشش
زنگَل = زنها
فیت =  پچ پچ زنانه ( حرف های تحریک آمیز زنانه در گوش مرد ) فیت فیت کردن یعنی زیر گوش کسی حرف زدن
گُدُمِس = گفتمش
چی = مثل , مانند
سَیِ = سگ ِ
پاسوهدِه = پا سوخته
رم = فرار
ز ِ وَرُم = از برم
ریت = رویت

***

ماخذ : سایت شعر نو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:40 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری


غزلی با گویش بختیاری

***
حِـرص مُـون کــم بـه دِرار , پیـت نَـوَن مِن طُـرنات
خَل نَکُن بُرگِتِه سیم , کاشکی ایرَهدی تُورِه دات


تشنـه ی خیـنِ  مُنِـن نـرگــس کـالِـت چـه کُـنُـم
دِشنِـه ی قـلـب مُنِـن , رَحـــم نَـــدارِن بُـرگـــــات


تــا  ئـی یــاهِـن  زِ  سَـرِ  چَشمـه دُوَرگَل وا یَک
یَشنُـمِـت بیـن همـه , چــون کــه بَنَـوشِ مِینـات


ای دُوَر نــاز نکُـن ,طِی مو  بیشین  راست بِگُو
چنـــد تــا شــاه هــم از کیش ِ رُخِت وابین مات


سـی دلِ خُت ایگُومِت , ریتِـه نَپوشـون زِ هَمِه
وَر نــه  هَــر جــــا که بِــری ایـل ایـاهِن دیندات


مِنِـه آیـنِـه نَـکُـنـی سِیـــل , اَیَـر سِیـــل کُـنـی
دِلِ خُـت هَـــم ایـبَــرِه نرگـس کـالِـــت هِیهــات


پــیـــرُوِه شـــاه  ئی تَرسُم  زِ سَرِ  شـاه بیـان
دی نَــوُرگَـــردِن و مَهنِـن بــه جَــوارِت ســادات


کُشتـه سَر کُشته کُنـی پُشتـه به خَشخار اَیَر
چــی مُسلسـل سَــرِ رَگبــــار بِنـی مِـرزِنگــات


کـُر " نَـدی دل به پَلِس , کـار ایدِن دستِ دِلِت
هـوشِـت اَر هُـش نَکُنـی بند ایبَندِن به پاهـات


مَـر تَـرُم دل بـه کَمَنـدِس نَسِپـــارُم ( شهـرو )
راست ایـگـوی دل نَـدِه تا دَست بیـارِه بُنِ نات


*****ثبت شده به شماره سریال  143172در سایت شعر نو


ترجمه برخی واژ ه ها
________________

حرص مُون = حرص من را
به دِرار = دربیاور  ( دال را برخص تیره ها ی بختیاری با فتحه تلفظ می کنند )
پیت نَوَن = تاب نده , خم نینداز , نپیچان
مِن طُرنات = به موهایت "( طُرنه = مو)
خَل نکُن = کج نکن
بُرگِتِه = ابرویت را " (بُرگ = ابرو)
سیم = برایم " (سی = برای)
ایرَهدی= می رفتی
تُورِه دات = عبارتی نفرین گونه در گویش بختیاری برای کسی که مادرش فوت کرده میگویند (توره دات بری) یعنی بمیری
تشنه ی خینِ مُنِن = تشنه ی خون من هستند
نرگس کالت = منظور چشم معشوقه است ( کال ) یعنی نارس , بختیاری ها به چشم های رنگین کال میگویند , بخصوص رنگ  چشم قهوه ای سوخته و یا سبز و یا آبی )
بُرگات = ابروهایت
ئی یاهِن = می آیند
زِ سَرِ اَو = از سر آب
دُوَرگَل = دخترها " علامت جمع در گویش بختیاری با فارسی فرق دارد  در اینجا ( گـَل ) علامت جمع است , در گویش بختیاری چندین علامت جمع کاربرد دارد ( گَل - یَل - ا - ..)
وایَک = با هم
یَشنُمِت = می شناسمت
بِنَوش = بنفش
مِینات = ( مِینا + ت ) پارچه ای توری مانند و منجق و پره دوزی شده که به ( لچک ) کلاه زنانه وصل می شود , مِینات یعنی مینای تو
دُوَر = دختر , در گویش بختیاری چندین واژه هست که معنای دختر و یا جنس مونث میدهد . مثل ((دُوَر - دُهدر - دُدَر - دُر - ماینه - ..)
وابین = شدند , وابین مات یعنی مات شدند
سی دلِ خُت ایگومِت = برای دل خودت می گویم
ریتِه نپوشون = رویت را نپوشان (بابادی ها می گویند ( نپوشوو ) نون را تلفظ نمی کنند و واو را بجای نون استفاده میکنند . مثلآ ( ایدونوم یعنی میدانم را بابادی ها اینجور تلفظ میکنند " ایدووُم )
بِری = بروی
ایاهِن = می آیند
ایل ایاهن دیندات = ایل به دنبالت می آیند
مِنِه آینه = توی ِ آینه
نکُنی سِیل = نگاه نکنی
اَیَر = اگر
خُت = خودت
ایبَرِن = می برند
پیرُوِه شاه = پیران شاه خراسان , شاه مال بابادی (( در بختیاری امامزاده ای هست که سادات آن معروفند به پیرُوِه شاه که هر سال برای دریافت نذورات در میان تیره ها و طوایف زیر مجموعه ی بابادی بزرگ میگردند و نذورات را جمع می کنند . میگویند امام رضا در سفر به مرو مهمان سرسلسه ی بابادی ها بوده و به ایشان کشکول و پیراهنی داده بود و. این پیراهن را بختیاری ها در جنگ ها به عنوان بیرق استفاده میکردند و پیروز می شدند . بعدها در زمان قاجار یکی از شاهان این سلسله آن پیراهن و کشکول را به خزانه دربار برد . میگویند که زمانی که امام رضا از خوزستان آن زمان رد می شد فردی که بعدها معروف شد به شیخ محمدرضا در پشت سنگی مخفی شد و هنگام عبور امام از پس  سنگ بیرون آمد و به آن حضرت سلام کرد . امام رضا خطاب به او فرمود ای شیخ ( شیخ در عربی یعنی بزرگ ) مگر تو را باد اورد . برای همین بعدها طایفه ی او معروف شدند به بابادی

ئی ترسُم = می ترسم
زِ سَرِ شاه بیان = از سر امام زاده موسوم به سرشاه بیایند

دی نَوُرگَردِن = دیگر برنگردند
مهنِن = بمانند
مهنن به جَوارت سادات = در جوارت سادات بمانند
خَشخار = الکی - بیخودی - همین طوری بدون هیچ دلیل
چی مسلسل = مثل مسلسل
سَرِ رگبار بِنی = سر رگبار بگذاری
مِرزِنگات = مُژ ه هایت
کُر = پسر
کُر نَدی دی به پَلِس = ای پسر دل به موهایش ندهی
کار ایدِن دستِ دِلِت = کار میدهند دست دلت
هوشِت اَر هُش نَکُنی = هوشت (حواست ) را اگر نهیب ندهی
بند = طناب ( همان بند فارسی )
ایبَندِن = می بندند
به پاهات = به پاهایت
مَر = مگر
تَرُم = می توانم
بیاره = بیاورد
بُنِ نات = بیخ گردنت

***
ماخذ : سایت شعر نو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:41 ب.ظ

نویسنده : ایلیار بختیاری

غزلی با گویش بختیاری
__________________

تیــرِ مِــرزِنــگ ِ سیـــاهِت بــه دلِ هــر کی نِشَست

تـــا هِـــدِس وا بِـزَنـــه  مَــزگِ سَــرِ خُـس  وا دست

سی یــو کـــه دل بـــه پَلِت سیــچه نَــــدادُم زی تَر
سی یو که,سیچه به خَو بیم وحالا تیم به تو وَست

چــی کِمــوتَـــر دلِ مُـــو تـــا بــه لَــوِت  خالِـتِِ دیـــد
مُـنِـه دامُـــــردِنـــه وِل کِـــرد و بــه عشق تو بِجَست

سالهــــا رَهـــد و بـــه دل وَعــده ایــدُم کِی ایبـوهِـه
تــــا بیــــــاهـــی بِـگِـــرُم دست ِ بُلــورِت مِنِه دَسـت

کَــد و بــالای ِ تــــو صــافه بگُو کی کِـــردِسِه صــاف
تیــه کـــالِ تــــو قشنـگــه بگُو کـی کِـــردِسِه مست

بَسکِــه نــــادُم  سَــرِ  زُونـــی  سَـــرُم از داغِ  غمِت
چی شقــــایــــق کَمَــرُم از غــمِ عشقِـت اِشکَست

اَر دِلِـــت طِــی مُـنِـه آخِـــــر سیـچه نیشکــــاری تـو
نَهـــل مَــــــردُم بِـگُــوهِن کــه دَرِ  ری  شهرو  بست
شادان شهرو بختیاری
ثبت شده به شماره سریال  143767در سایت شعر نوترجمه برخی از لغات
_______________

مِرزِنگ = مُژه
هِدِس = هستش
وا = باید ( وا = دوتا معنا دارد یکی به معنای باید و یکی هم به معنای "با"
مَزگِ = مغز ِ
خُس = خودش
سی یو که = برای اینکه
پَلِت = مویت ( پَل + ت , پَل = مو )
زی تَر = زودتر
سیچه = برای چه
خَو= خواب
به خَو بیم = به خواب بودم
تیم = چشمم
وَست = افتاد
چی = مثل ِ
کِموتَر = کبوتر
مُو = من
لَوِت = لبت ( لَو + ت )
مُنِه دامُردِنه = من مادرمرده را
وِل کِرد = رها کرد
رَهد = رفت
ایدُم = میدهم
ایبوهِه = می شود
بیاهی = بیائی
بِگِرُم = بگیرم
مِنِه = توی ِ , در
مِنِه دست = در دست
کَد = کمر
کَد و بالایِ =  قامت
صافه = صاف است
بِگُو = بگو
کِردِسِه = کرده است
تیه کال = چشم کال ( کال = چشم رنگی سبز و یا آبی و یا قهوه ای سوخته )
نادُم = نهادم
سَرِ زُونی = سر زانو
اِشکَست = شکست
اَر = اگر
طِی مُنه = پهلوی من هست
نیشکاری = آشکار نمی کنی , فاش نمی کنی
نَهل = نگذار
بِگُوهِن = بگویند ( بگُون = همین معنی را میدهد )
ری = رو

***
ماخذ : سایت شعر نو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 08:41 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2